Kilpailun tarjoaa: Coca-Cola

Top Chef nettikisan säännöt

30.01.2013 12:43

1. Järjestäjä

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä”)

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Coca-Cola Finland Oy:n kanssa (jäljempänä ”Yhteistyökumppani”).

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana kilpailukysymykseen vastauslomakkeella vastanneet. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin palveluksessa olevia, jotka ovat mukana tämän kilpailun järjestämisessä tai heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 4.2.2012 ja päättyy 12.4.2012. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia tai ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

4. Palkinnot

Pääpalkintona on Top Chef kokki Teemu Laurellin kokkaama 200 euron arvoinen illallinen voittajan kotona valittuna viikonloppuiltana toukokuussa 2013. Viikkokisassa palkintoina kymmenenä perjantaina vuoden Coca-Colat (60 litraa) arvo 60 euroa.

Pääpalkinnon arvo on 200 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen.

Viikkopalkinnon saajat julkistetaan 8.2.2013, 15.2.2013, 22.2.2013, 1.3.2013, 8.3.2013, 15.3.2013, 22.3.2013, to 28.3.2013, 5.4.2013 ja 12.4.2013. Pääpalkinnon saaja julkistetaan 12.4.20123.

Voittajaan otetaan yhteyttä Radio Novalta, ja palkinto toimitetaan voittajalle. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän internet-sivuilla.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

5. Palkinnon lunastaminen

Voittajille annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittajan tulee ilmoittaa illallisen ajankohta seuraavana arkipäivänä, kun hänelle on ilmoitettu voitosta. Palkinto on lunastettava valittuna viikonloppuiltana toukokuun 2013 loppuun mennessä.

Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eivätkä Järjestäjät vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Vero

Järjestäjä maksaa pääpalkinnosta mahdollisesti koituvat palkintoverot.
Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

7. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja Yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja Yhteistyökumppanin myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivuilla.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kisan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja ei säilytetä kilpailun päättymisen jälkeen eikä niitä luovuteta mihinkään. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta.

Sisältää tuotesijoittelua

Osa tämän sivuston sisällöstä on toteutettu yhteistyössä mainostajien kanssa.

Sulje