Mainos
Mainos

Markkinointilupalomakkeen rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä: 25.6.2014

1. Rekisterinpitäjä

MTV Oy/Internet- ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products

Osoite:

Ilmalantori 2

00033 MTV3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Outi Karilahti / Mediahub Helsinki Oy

Ilmalantori 2, 00240 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

Markkinointilupien keruu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietoja kysytään markkinointilupien keruuta varten. Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia ilman erillistä suostumusta. Osallistumisen yhteydessä markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan luovuttaa annetun suostumuksen mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä: yhteystiedot, ikä, sukupuoli ja markkinointiluvan tyyppi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Mikäli tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti kolmansille osapuolille tulee ajankohtaiseksi, pyydetään tietojen luovutukseen rekisteröityjen suostumus.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Internet ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products, Outi Karilahti

Ilmalantori 2

00033 MTV3

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Tarkastus on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Internet ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products, Outi Karilahti

Ilmalantori 2

00033 MTV3

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Y-tunnus: 1093944-1

Osoite: Ilmalantori 2, 00240 Helsinki

Puhelin: 010 300 300

E-mail: etunimi.sukunimi@mtv.fi

www: www.mtv.fi

Yhteyshenkilö: Jesse Jussila

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme