Mainos
Mainos

Onko sinua kohdeltu työelämässä epätasa-arvoisesti -kisan säännöt ja rekisteriseloste

Onko sinua kohdeltu työelämässä epätasa-arvoisesti -kisan säännöt ja rekisteriseloste

Kisan kuvaus:

Tänään vietetään naisten palkkapäivää – päivää, jolloin naisten palkanmaksu tältä vuodelta päättyy.

Nuorten miesten ja naisten keskiansiot ovat lähes tasoissa, mutta hieman alle 30 vuoden iästä lähtien miesten palkat kasvavat selvästi nopeammin kuin naisten. Kysymmekin nyt, onko sinua kohdeltu työelämässä epätasa-arvoisesti.

Saatko huonompaa palkkaa kuin työkaverisi, vaikka teette samaa työtä? Onko sinua syrjitty; jos on, miten? Jaa tarinasi!

Voit kertoa tarinasi myös nimettömänä osoitteessa http://www.mtv.fi/lifestyle/info/kerro-mtv-lifestylelle-tarinasi/5529626.

Palkinto:

Xinran: kiinan kadotetut tyttäret -teos, á 31,00 €

Arvonta:

3.11.


1. Järjestäjät

 Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1, jäljempänä ”MTV”). Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailuun liittyviä päätöksiä sekä osallistumissivustolla olevia tarkentavia ehtoja.

2. Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä MTV:n palveluksessa olevia henkilöitä, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen. Kilpailuun voi osallistua internetissä. Kilpailuun voi osallistua vain yhden kerran.

3. Osallistumisaika

 Osallistumisaika alkaa 30.10. ja päättyy 3.11.2015 klo 23.59. Päättymisajan jälkeen vastaanotetut osallistumiset eivät osallistu kilpailun palkinnon arvontaan.

4. Palkinto

Osallistujien kesken arvotaan Xinran: kiinan kadotetut tyttäret -teos, á 31,00 €

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tavaraksi.

5. Kilpailussa voittaminen ja palkinnoista ilmoittaminen

Palkinnon voittaja arvotaan 3.11.

Palkinnosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon, tai Facebookissa. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi virheellisten yhteystietojen vuoksi seitsemän (7) päivän kuluessa, palkinnon voittoja arvotaan uudelleen muiden osallistujien joukosta.

Arvonnan voittajan tulee pyydettäessä ilmoittaa pankkiyhteys ja henkilötunnus palkinnon luovuttamista varten. Mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai kilpailun muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa tämä poissulkemiseen palkinnon arvonnasta. MTV:llä ja Reilu kaupalla on oikeus hylätä ne osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai voiton todennäköisyyksien muuttamiseksi.

6. Vastuut

MTV Oy vastaa palkinnon arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa MTV:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. MTV:n vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

7. Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin

Kaikki oikeudet osallistumissivustolla olevaan materiaaliin kuuluvat MTV:lle. Osallistuessaan tähän kilpailuun osallistuja myöntää samalla MTV:lle oikeuden käyttää kilpailuun toimitettua materiaalia kaikessa toiminnassaan ja eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai erillistä korvausta, ja vastaa siitä, että osallistujalla on oikeus luovuttaa edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet ja ettei toimitettu materiaali loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia (kuten yksityisyyden suojaa).

Osallistuja vastaa myös siitä, että toimitettavassa materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä on saatu riittävät suostumukset materiaalin käyttöön ja sitoutuu korvaamaan MTV:lle aiheutuneet kulut ja vahingot osallistujan toimittamaan materiaaliin liittyen. MTV ei erikseen valvo materiaalin toimittamista sivustolle eivätkä miltään osin vastaa toimitetusta materiaalista, siinä esitetyistä mielipiteistä, taikka siitä että materiaali mahdollisesti loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia tai on muutoin hyvän tavan vastaista tai sopimatonta, taikka siitä että materiaali rikkoo Suomen lakia.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman eri suostumusta. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa.

 Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla kilpailun tietosuojaselosteesta. Osallistuja myöntää MTV:lle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen osallistujan nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä aineistossa eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta.

9. Lisätiedot

Liina Hemminki

 MTV

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Tietosuojaseloste

MTV Oy:n kilpailurekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 §

Tämä on MTV Oy:n ja sen yhteistyössä järjestämiä kilpailuja ja arvontoja koskeva tietosuojaseloste.

MTV Oy kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut suojaamaan kilpailuun osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan osallistujia koskevien henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpitäjän tietosuojakäytännöistä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan osallistujaa koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa tiettyä osallistujaa koskeviksi, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Pyydämme osallistujaa lukemaan koko tämän asiakirjan ennen osallistumista.

1. Tietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsitellään kilpailujen ja arvontojen järjestämistä ja voittajille ilmoittamista varten. Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia, muita tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisterinpitäjä pyrkii asianmukaisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhat koskien luvatonta pääsyä henkilötietoihin, niiden sopimatonta käyttöä ja mahdollista epätarkkuutta. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista. Kun kilpailu on päättynyt ja voittaja(t) ovat selvillä, osallistujien tiedot sisältävä rekisteri poistetaan. Tietoja voidaan säilyttää kilpailun jälkeen kohtuullinen aika kilpailutulosten varmistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi.

2. Kerätyt tiedot, tietolähteet ja tietojen eheys

Tiedot kerätään osallistujalta itseltään kilpailusääntöjen mukaisesti kilpailuun osallistumisen yhteydessä. Kilpailurekisteriin talletetaan ainoastaan osallistujan ilmoittamat tiedot. Tyypillisesti osallistumislomake sisältää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä puhelinnumero. Voittoihin liittyen voidaan kerätä myös henkilötunnus verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten. Henkilötietoja kerätään ainoastaan osallistumislomakkeen kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä. Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai osallistujan pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

3. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia ilman erillistä suostumusta. Osallistumisen yhteydessä sähköisen suoramarkkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan luovuttaa annetun suostumuksen mukaisesti. Alaikäisten tietoja ei luovuteta. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöön panemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja –sivuston palvelun turvallisuuden takaamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista voi sijaita fyysisesti ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi jakaa tietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai omien käyttäjärekistereiden yhdistämiseen tai uusimiseen liittyen. Käyttäjää koskevaa anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille, julkaisijoille, yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin suojaus

 Rekisteri säilytetään rekisterinpitäjän tai sivuston teknisen ylläpitäjän salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin pääsy niiden sisältämiin tietoihin on vain rekisterinpitäjällä ja mahdollisella teknisellä ylläpitäjällä. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tietokantoja pääsevät käsittelemään vain rekisterinpitäjän siihen erikseen määrittelemät henkilöt sekä tekniseen ylläpitoon osallistuvat kolmannet osapuolet.

5. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää sivustollaan evästeitä (cookie) kilpailujen ja arvontojen tekniseksi toteuttamiseksi ja helpottamaan palveluiden käyttöä. Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy osallistujan tietokoneelle ja jonka avulla sivusto voi ylläpitää istuntoa sen käytön ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista. Rekisterinpitäjä ei tallenna eikä tutki evästeiden välittämää tietoa. Osallistuja voi kieltää evästeet selaimestaan muuttamalla sen asetuksia, mikä voi aiheuttaa häiriöitä sivuston käytössä tai sen toimimattomuuden. Rekisterinpitäjä voi käyttää myös muita vastaavia teknologioita.

6. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Osallistujalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun Osallistuja käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

7. Muutokset

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tällä sivustolla. Muutoksilla ei heikennetä käyttäjien oikeuksia ilman osallistujan suostumusta. Rekisterinpitäjä informoi osallistujia olennaisista muutoksista erikseen sivustolla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

8. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö:

MTV Oy Y-tunnus: 1093944-1

Osoite: Ilmalantori 2,

00240

Helsinki

Puhelin: 010 300 300

Yhteyshenkilö: Henrik Laine

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme