KaappausKeittiossa_Logorekry
Mainos

Vaasan Oy:n kilpailusäännöt sosiaalisessa mediassa

Vaasan Oy:n sosiaalisen median pienarvontojen säännöt ja rekisteriseloste. Pyydämme osallistujaa lukemaan koko tämän asiakirjan ennen osallistumista.

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Vaasan Oy:n (Vaasan Oy, Y-tunnus: 1098322-3) kilpailusäännöt sosiaalisessa mediassa, vuosi 2018. Palkinnot arvotaan 15.1.–5.3.2018 välisenä aikana.

Palkinto ja sen arvo: Arvotaan yhteensä 16 lahjakorttia Vaasanin omiin leipomomyymälöihin (https://www.vaasan.fi/tietoa/yhteystiedot/vaasan-myymalat/). Kahdeksan viikon aikana arvotaan kaksi lahjakorttia viikoittain. Yhden lahjakortin arvo on 10 euroa.

Selvitys, milloin ja kuinka voittaja selviää: Kukin voittaja kontaktoidaan Facebook- tai Instagram-tilin, jossa kilpailu on järjestetty, kautta yksityisviestillä.

Annettuja vastauksia voidaan käyttää Vaasanin markkinointitarkoituksiin sosiaalisessa mediassa sekä muualla ilman erillistä korvausta.


Kilpailun kuvaus ja säännöt:

1. Järjestäjä

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka ovat mukana tämän arvonnan järjestämisessä tai heidän perheenjäseniään.

Yksi henkilö voi osallistua kunkin somepostauksen kilpailuun vain kerran. Annettuja vastauksia sekä kuvia voidaan käyttää Vaasanin markkinointitarkoituksiin ilman eri korvausta.

3. Osallistumisaika

Mainitaan erikseen jokaisen arvontapostauksen yhteydessä. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia tai ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana kilpailuehtojen mukaisesti osallistuneet. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

5. Palkinnot

Arvotaan yhteensä 16 kappaletta lahjakortteja Vaasanin omiin leipomomyymälöihin. Yhden lahjakortin arvo on 10 euroa.

6. Arvonta

Arvonta-ajankohdat mainitaan erikseen jokaisen postauksen yhteydessä. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti siinä sosiaalisessa mediassa, missä osallistuja on osallistunut kilpailuun.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Tällöin arvonta suoritetaan uudelleen.

Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi virheellisten yhteystietojen vuoksi kahden (2) päivän kuluessa, palkinnon voittaja arvotaan uudelleen muiden osallistujien joukosta.

7. Arpajaisvero

Vaasan maksaa mahdollisen lakisääteisen arpajaisveron kilpailun yhteydessä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

8. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivuilla.

9. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Arvonnan yhteydessä ei lähtökohtaisesti kerätä henkilötietoja. Vain arvonnan voittajan yhteystiedot listataan arpajaisveron ilmoittamista ja maksua varten. Mitään tietoja ei luovuteta eteenpäin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla MTV:n yleisestä rekisteriselosteesta.

 

Rekisteriseloste:

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä: 25.6.2014

1. Rekisterinpitäjä

MTV Oy / Internet- ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products

Osoite:

Ilmalantori 2

00033 MTV3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Outi Karilahti / Mediahub Helsinki Oy

Kuuluttajankatu 8, 00240 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

Vaasan Oy:n kilpailusäännöt sosiaalisessa mediassa

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietoja kysytään vain voittajalta palkinnon toimittamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä (voittajasta): Yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Mikäli tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti kolmansille osapuolille tulee ajankohtaiseksi, pyydetään tietojen luovutukseen rekisteröityjen suostumus.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Internet ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products, Outi Karilahti

Ilmalantori 2

00033 MTV3

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastus on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Internet ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products, Outi Karilahti

Ilmalantori 2

00033 MTV3

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

MTV Oy

Internet ja kuluttajaliiketoiminta, Online Products

Ilmalantori 2

00033 MTV3

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme