MTV Oy:n verkkopalveluiden myyntiehdot 2017

MTV Oy:n verkkopalvelut

Mainostilaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mainos- ja mediatoimistoille ja muille yhteisöille nimettyjen asiakkaiden ja tuotteiden lukuun, jotka sitoutuvat noudatta­maan MTV Oy:n myyntiehtoja.

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden ilman kor­vausvelvollisuutta mainostilan siirtämiseen tai tehtyjen varausten peruuttamiseen, mikäli eri­tyiset syyt sitä vaativat. Tästä ilmoitetaan vä­littömästi samalla kun MTV Oy pyrkii antamaan tilalle uuden, entistä vastaavan mainostilan.

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden rajoittaa yksittäisen kampanjan näkyvyyttä kapasiteet­titilanteen niin edellyttäessä. MTV Oy pidättää myös itsellään oikeuden olla myymättä kampanjoita, joita ei ole mahdollista toteuttaa halutun kampanja-ajan sisällä.

Samassa sisällössä esiintyvien kilpailijoiden näkyvyyttä ei rajoiteta, eikä se synnytä MTV Oy:lle korvausvelvollisuutta. Ennakkotietoja mahdollisista kilpailijoiden samanaikaisista kampanjoista ei luovuteta ulkopuolisille. Mainonta MTV Oy:n verkkopalveluihin myydään pääsääntöisesti näyttöpohjaisesti. Sivustoille voidaan myydä mainontaa myös muilla hinnoit­telumalleilla.

Kampanja

Mikäli asiakas ostaa samanaikaisesti useita mediaelementtejä/-tuotteita, jokainen niistä lasketaan omaksi itsenäiseksi kampanjaksi. Yhtä kampanjaa varten asiakas voi toimittaa korkeintaan viisi (5) eri aineistoa. MTV Oy ottaa huomioon asiakkaan toiveet aineistojen keski­näisestä painotuksesta, mutta kampanjan eri aineistoille ei anneta aika-/näyttötakuuta. Aineiston voi vaihtaa yhden kerran kampanjan aikana.

Kampanja aloitetaan media-ajan ensimmäisenä päivänä klo 00:01, mikäli mainosaineistot ovat toimitettu MTV Oy:lle toimitusaikataulujen sekä aineisto-ohjeiden mukaisesti.

Mikäli kampanja-aineistoja ei toimiteta aineisto-ohjeissa määriteltyjen aikataulujen sekä ohjeiden mukaisesti, ei MTV Oy ei ole korvausvelvollinen kampanjan aloituksen viivästymisestä.

Näyttötakuu

MTV Oy antaa näyttöpohjaisesti myytäville kampanjoille näyttötakuun. Mikäli kampanja ei suorita ostettua näyttömää­rää, kampanjaa joko jatketaan kunnes näytöt täyttyvät, puuttuvat näytöt hyvitetään asiak­kaan seuraavassa kampanjassa tai asiakkaalle annetaan puuttuva määrä näyttöjä saman hintaluokan sivustolla tai sivustoilla MTV Oy:n verkkopalveluissa. MTV Oy ei hyvitä puuttuvia näyttöjä rahallisesti.

Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta korkeintaan 3 %, MTV Oy:llä on oikeus jatkaa kampanjaa seuraavana päivänä automaattisesti kunnes mainosnäytöt tulevat täyteen.

Kampanjat todennetaan MTV Oy:n mainonnan­hallintajärjestelmällä.

Tietojen kerääminen MTV:n verkko­palveluista

Mediatilan ostaja sitoutuu kampanjan vahvis­tamisen yhteydessä hyväksymään MTV Oy:n ohjeistuksen koskien yksityisyydensuojaa, hen­kilötietolakia ja tietojen keräämistä MTV Oy:n verkkopalveluista. Erillinen sopimus tietojen keräämisestä www.mtv.fi/spotti -sivustolla.

MTV Oy:llä on oikeus keskeyttää asiakkaan kampanja välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki asiakkaan ja MTV:n väliset sopimukset il­man korvausvelvollisuutta, mikäli asiakas rikkoo edellä mainittuja ehtoja. Asiakas on velvollinen korvaamaan MTV Oy:lle tai sen verkkopalve­luiden käyttäjille näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Toistokontrolli (frekvenssi)

Näyttöpohjaisesti myydyt kampanjat mtv.fi -sivustoilla Etusivu, Uutiset, Urheilu ja sää, Lifesty­le, Viihde, Katsomossa ja m.mtv.fi -sivustolla toteutetaan oletusarvoisesti toistokontrollilla viisi (5). Myös kohderyhmäkaupan kampanjat toteu­tetaan toistokontrollilla viisi (5). Kampanjat voidaan toteuttaa myös muilla toistokontrolleil­la, minimissään kolme (3).

Kampanjat, joissa käytetään pienempää toistokontrollia kuin viisi (5), jatkuvat aina niin kauan kunnes mainosnäytöt tulevat täyteen. Poikke­uksena MTV.fi-sivuston Paraati­paikka, jossa käytetään toistokontrollia kaksi (2). Erikoismainosmainosmuodoissa kuten Avaussivu käytetään toistokontrollia yksi (1).

Kampanjan vahvistaminen

Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tarjouk­sessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäi­vään mennessä, muussa tapauksessa varaus peruuntuu.

Vahvistetun kampanjan peruuttaminen

Mikäli asiakas joutuu peruuttamaan jo vah­vistetun kampanjan, veloitetaan seuraavat peruutusmaksut, jotka lasketaan kampanjan nettohinnasta. Kaikkien yli 1 kuukauden mit­taisten kampanjoiden irtisanomisaika on 1 kk.

Peruutus ennen lähetystä 

Peruutusmaksu

6 - 10 arkipäivää

25 %

4 - 5 arkipäivää

50 %

alle 4 arkipäivää

100 %


Reklamaatiot

Mainoskampanjaa koskevat huomautukset tulee tehdä viimeistään kahdeksan (8) vuoro­kauden kuluttua kampanjan päättymisestä kirjallisena.

Yhteistoimintapalkkio

Yhteistoimintapalkkio suoritetaan MTV Oy:n hyväksymille tahoille, jotka sitoutuvat noudat­tamaan MTV Oy:n myynti- ja toimitusehtoja ja joiden luottokelpoisuuden MTV Oy on hyväk­synyt. Yhteistoimintapalkkio on 12-15 %.

Laskutus ja maksuehdot

Maksuehto on 14 päivää –1% tai 30 päivää nettolaskun päiväyksestä lukien.

Viivästyskorko määräytyy viimeisimmän viral­lisen viivästyskorkoprosentin mukaan.

Laskutusta koskevat huomautukset on teh­tävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

Ennakkolaskutusalennus

Ennakkolaskutusalennus on vaihtoehtoinen yhteistoimintapalkkiolle. Asiakas, joka maksaa kampanjan viimeistään kuusi (6) päivää ennen kampanjan alkamista saa yhteistoimintapalk­kion sijasta 12 % ennakkolaskutusalennuksen.

Alennusten laskeminen

Kampanjan bruttohinta

- mahdollinen kampanjakohtainen etu

- yhteistoimintapalkkio tai ennakko-

laskustusalennus

- asiakkaan yhteistyösopimusetu

nettohinta

+ alv (voimassa olevan alv %:n mukaisesti)

verollinen nettohinta

Uuden asiakkaan etu

Uusille verkkomedia-asiakkaille annetaan uuden asiakkaan etuna ensimmäiseen kampanjaan +30 % lisänäyttöjä ostettuun tuotteeseen. Uutena asiakkaana pidetään mainostajaa, joka ei ole mainostanut MTV Oy:n verkkopalveluissa edellisen 24 kuukauden aikana.

Etu samanaikaiseen TV-kampanjaan

Mainostettaessa samaa tuotetta yhtäaikaises­ti sekä MTV Oy:n TV-kanavalla että verkkome­dioissa, myönnämme verkkokampanjaan 10 % lisänäyttöjä. Samanaikaisilla TV- ja display -kampanjoilla tulee olla vähintään yksi yhteinen esityspäivä. Mainoskampanjan tilaaja on velvollinen infor­moimaan samanaikaisesta TV-kampanjasta. Etua ei myönnetä takautuvaksi. 

Käytämme Spotti.fi-sivustollamme evästeitä parantaaksemme palvelumme käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme