Sopimus tietojen keräämisestä MTV:n verkkopalveluista

Liite MTV Oy:n verkkopalveluiden myyntiehtoihin 2015

Soveltamisala

Ellei toisin kirjallisesti sovita, näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin allekirjoitushetkellä voimassaoleviin sopimuksiin ja/tai kampanjoihin, joissa mainostaja, mainos- tai mediatoimisto tai muu mainonnan palveluyritys taikka muu näiden puolesta toimiva taho (jäljempänä ”Kumppani”) käyttää MTV:n tarjoamaa mainostilaa MTV Oy:n tai sen konserniyhtiöiden (jäljempänä ”MTV”) verkkopalveluissa.

Tausta ja tarkoitus

MTV:n verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja on MTV:lle ensiarvoisen tärkeää. Näiden ehtojen tarkoituksena on taata se, ettei MTV:n verkkopalveluista, niiden käyttäjistä tai käyttäjien päätelaitteista kerätä tietoa ilman MTV:n ja/tai käyttäjän suostumusta.

Lainsäädännön ja itsesääntelyn noudattaminen

Kumppani vakuuttaa, että se noudattaa kulloinkin voimassaolevaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Mikäli Kumppanin kampanja kohdennetaan käyttäjän verkkokäyttäytymisen perusteella, Kumppani sitoutuu noudattamaan Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising tai muita vastaavia kulloinkin voimassaolevia itsesääntelyperiaatteita sekä suorittamaan tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttäminen

Kumppani tai sen lukuun toimiva alihankkija ei saa ilman MTV:n etukäteistä kirjallista suostumusta käyttää evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita, joilla pyritään verkkopalvelua, sen käyttäjää tai käyttäjän päätelaitetta koskevien tietojen keräämiseen taikka mainonnan uudelleenkohdentamiseen MTV:n verkoston ulkopuolella. Edellä mainitusta huolimatta Kumppani saa käyttää evästeitä kampanjansa mainosnäyttöjen, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseen. Tällöinkään kampanjasta kerättyä tietoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten ad exhange –palveluntarjoajille, taikka yhdistää mihinkään muihin tietoihin.

Henkilötietojen käsittely

Kumppani huomioi, että verkkopalvelun käyttäjän henkilötietojen käsittely taikka henkilötietojen yhdistäminen evästeillä tai muilla tekniikoilla kerättyyn tietoon edellyttää MTV:n kirjallisen suostumuksen lisäksi verkkopalvelun käyttäjän nimenomaista suostumusta tai muuta laillista käsittelyperustetta.

Alihankkijoiden käyttö

Kumppani vastaa käyttämistään järjestelmistä sekä alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Kumppani huolehtii siitä, että alihankkija on tietoinen edellä mainituista rajoituksista ja noudattaa niitä.

Seuraamukset ehtojen rikkomisesta

MTV:llä on oikeus keskeyttää Kumppanin kampanja välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki Kumppanin ja MTV:n väliset sopimukset ilman korvausvelvollisuutta, mikäli Kumppani rikkoo edellä mainittuja ehtoja. Kumppani on velvollinen korvaamaan MTV:lle tai sen verkkopalveluiden käyttäjille näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Käytämme Spotti.fi-sivustollamme evästeitä parantaaksemme palvelumme käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme