Mainos
Mainos

Huumerikollisuus jatkaa kasvuaan

Huumerikollisuuden kasvu jatkui edelleen voimakkaana vuonna 2000. Erityisesti kovien huumeiden käyttö kasvoi.

Poliisin ja tullin paljastamasta rikollisuudesta kerättyjen tilastojen mukaan kasvu oli suurinta erittäin vaarallisiksi luokiteltujen huumausaineiden kuten heroiinin, amfetamiinin ja ekstaasin osalta. Erityisesti ekstaasin käyttö on yleistynyt räjähdysmäisesti, ja poliisin käytettävissä olevan tiedon mukaan ongelma on huomattavasti suurempi kuin mitä tilastot näyttävät.

Viime vuonna kirjattiin kaikkiaan runsaat 10 700 huumausainerikosta. Määrä kasvoi noin 16 prosenttia edellisestä vuodesta. Huumausaineet ovat levinneet ympäri maan, sillä Suomen 90 kihlakunnasta ainoastaan kolmessa ei kirjattu ainuttakaan huumausainerikosta. Yli puolet rikosilmoituksista kirjattiin Etelä-Suomen läänissä.

Viron asema Suomeen tulevien huumeiden tuotanto- tai kauttakulkumaana korostui entisestään. Amfetamiini tulee pääosan Virosta ja myös ekstaasia ja heroiinia tuodaan yhä enemmän sen kautta.

Käytön lisääntymisestä kertovat myös liikennejuopumustilastot, joiden mukaan varsinaisten huumausaineiden löydökset lisääntyivät noin 17 prosenttia. Yleisimmin esiintyi amfetamiinia, kannabistuotteita ja heroiinia, mutta suhteellisesti eniten (85 %) kasvoi ekstaasin osuus.

Myös kuolemansyyn tutkinnassa huumausainelöydökset lisääntyivät. Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen ennakkotietojen mukaan huumeita löytyi viime vuonna noin 160 kuolemantapauksessa, joista 60 tapauksessa heroiini oli vaikuttavana tekijänä. Ekstaasin käyttöön liittyi kaksi kuolemantapausta. Kummassakin tapauksessa kuolema aiheutui ekstaasin ja samanaikaisesti nautitun mielialalääkkeen yhteisvaikutuksesta.

Nuorten osuus kasvoi

Rikoksista epäiltyjä oli noin 10 770. Heistä 80 prosenttia oli miehiä ja suurin osa kuuluu nuoriin ikäluokkiin.

Noin 12 prosenttia on enintään 18-vuotiaita. Alle 15-vuotiaita oli joukossa 40 henkilöä. Epäiltyjen määrä on suurin ikäluokassa 19-25, johon kuuluu noin 43 prosenttia epäillyistä.

Ulkomaalaisten epäiltyjen määrä kasvoi samassa suhteessa epäiltyjen kokonaismäärän kanssa. Ulkomaalaisten osuus epäillyistä oli noin 5 prosenttia. Suurin ulkomaalaisryhmä ovat venäläiset, joista valtaosa asuu pysyvästi Suomessa. Toiseksi suurimmasta ulkomaalaisryhmästä, virolaisista, noin puolella on suomalainen sosiaaliturvatunnus.

Takavarikot lisääntyivät

Poliisi ja tulli tekivät viime vuonna yhteensä yli 9 400 huumausainetakavarikkoa, mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yli puolessa tapauksista takavarikoitu aine on hasista tai amfetamiineja. Kasvu oli suurinta erittäin vaarallisiksi luokiteltujen huumeiden takavarikoissa.

Sekä kappale- että kilomääräisesti takavarikoitiin eniten hasista, vajaat 200 kiloa noin 2 500 takavarikossa. Määrä väheni edellisvuodesta, jolloin tehtiin yksi poikkeuksellisen suuri takavarikko. Takavarikkojen lukumäärä kuitenkin kasvoi noin 10 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kannabiksen kotikasvatusta paljastui lähes kolmannes edellisvuotta enemmän, yhteensä 370 tapausta. Marihuanaa takavarikoitiin yli 600:ssa tapauksessa noin 14 kiloa, josta suurin osa on kasvatettu kotimaassa.

Amfetamiinitakavarikkoja tehtiin lähes 2 400, 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. Amfetamiineja takavarikoitiin yhteensä lähes 80 kiloa, josta noin 1,2 kiloa oli metamfetamiinia. Sen takavarikkomäärät laskivat huomattavasti edellisestä vuodesta, mikä on suora seuraus Viron poliisin paljastaman metamfetamiinilaboratorion toiminnan loppumisesta

Heroiinia eniten Etelä-Suomessa

Heroiinia takavarikoitiin yli 6 kiloa, lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Takavarikkotapahtumat lisääntyivät noin 28:lla prosentilla ja niitä oli kaikkiaan 437. Heroiinin yleistymisestä kertoo myös se, että heroiinitakavarikoita tehtiin viime vuonna 44:llä paikkakunnalla vastaavan luvun ollessa edellisvuonna 34.

Lähes 90 prosenttia takavarikkoon saadusta heroiinista oli suonensisäisesti käytettävää. Sitä salakuljetetaan pääsääntöisesti Venäjältä, joskin nykyään yhä useammin Viron kautta. Muu oli emäsmuodossa olevaa poltettavaa heroiinia, joka tulee lähinnä Hollannista.

Heroiini on muuta maata yleisempää pääkaupunkiseudulla, Turun seudulla sekä asutuskeskuksissa itärajalta pääkaupunkiseudulle. On myös merkkejä heroiinin kulkeutumisesta Suomen kautta Ruotsiin ja Norjaan.

Heroiiniongelmaan liittyy läheisesti myös buprenorfiini (Subutex ja Temgesic), jota käytetään mm. opiaattiriippuvaisten vierotushoidossa. Kyseisiä lääkkeitä on kuitenkin kulkeutunut myös katukauppaan ja ne näyttäisivät olevan heroiinia suurempi ongelma Keski- ja Pohjois-Suomessa. Tulli on kyennyt paljastamaan yhä lisääntyvässä määrin lähinnä Ranskasta tapahtuvaa buprenorfiinin salakuljetusta.

Ekstaasi leviää huolestuttavasti

Suhteellisesti eniten lisääntyivät ekstaasin takavarikot. Takavarikkoon saatiin noin 87 400 tablettia, mikä on

Ekstaasitabletteja

lähes viisinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Takavarikkotapahtumia oli lähes 400, yli kaksi kertaa edellisvuotta enemmän. Ekstaasin yleistymisestä kertoo sekin, että takavarikoita tehtiin 64:llä paikkakunnalla, kun niitä edellisenä vuonna oli tehty 40:llä paikkakunnalla.

Takavarikkoon saadun määrän lisäksi tutkinnassa on saatu näyttö kymmenientuhansien ekstaasitablettien salakuljetuksista ja myynneistä, mikä myös antaa selkeän kuvan ekstaasin yleisyydestä. Tiedot ekstaasin käyttäjäkunnasta ja käyttöolosuhteista ovat kuitenkin valvontaresurssien puutteen vuoksi hyvin vajavaiset. Paljastuneitten ekstaasijuttujen yhteydessä ilmitulleista henkilöistä kaksi kolmasosaa on alle 25-vuotiaita.

Kokaiinia takavarikoitiin ennätykselliset 38,6 kiloa, josta runsas 38 kiloa löytyi Suomessa vain käymässä olleesta loistoristeilijästä osana useassa eri maassa tehtyä suurta takavarikkoa. Tämä kokaiini ei ollut tarkoitettu Suomen markkinoille. Muilta osin kokaiinin esiintymistä kuvaavat luvut pienenivät niin määrän kuin takavarikkotapahtumienkin osalta.

LSD:tä on esiintynyt Suomen markkinoilla lähinnä satunnaisesti eikä se ilmeisesti ole saavuttamassa täällä merkittävää asemaa siitä huolimatta, että 35 takavarikon yhteydessä saatiin yli 2 000 annosta viranomaisten haltuun. Luvut ovat edellisvuotta huomattavasti suuremmat.

Somalialaisten ja muiden itä-afrikkalaisten suosimaa kat-kasvia takavarikoitiin lähes saman verran kuin edellisenä vuonna eli noin 350 kiloa, mikä vastaa vajaata 1 500 käyttöannosta. Kat-kasvia salakuljetetaan pääasiassa Lontoosta.

Lääketakavarikot edellisvuoden tasolla

Huumausaineeksi luokiteltavia lääkevalmisteita takavarikoitiin noin 46 000 kappaletta, mikä oli vain vähän edellisvuotta enemmän. Buprenorfiinia sisältäviä Temgesiciä ja Subutexiä kuitenkin takavarikoitiin yli kaksinkertainen määrä, runsaat 13 000 tablettia. Seuraavaksi eniten, hieman yli 10 000 tablettia, takavarikoitiin diatsepaamia sisältäviä lääkevalmisteita.

Saatavissa olevien tietojen mukaan erityisesti nuorten keskuudessa suosittu päihde on edelleen myös GHB eli gammahydroksivoihappo. Aine kehitettiin alunperin nukutuslääkkeeksi, mutta sivuvaikutusten vuoksi se poistettiin anestesiakäytöstä. Aineen käyttöön ja annosteluun liittyy huomattavia riskejä ja erityisesti alkoholin kanssa nautittuna saattaa yhteisvaikutus olla hengenvaarallinen. GHB luokitellaan Suomessa edelleen lääkeaineeksi, jolle ei kuitenkaan ole myönnetty myyntilupaa.

(MTV3)

Kommentoi

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme