Mainos
Mainos

Metsäsektorin työllisyys vähenee

Metsäsektorin tuotannon arvo kasvaa, mutta alan työllisyys vähenee 10 000 henkilötyövuodella.

Metsäneuvoston tulevaisuuskatsauksen mukaan runsaan kymmeneksen ensi vuosikymmenen puolivälin mennessä, jos teollisuuden puunkäyttöä pystytään lisäämään 10 miljoonalla kuutiometrillä. Arvonlisäys olisi noin kaksi miljardia euroa vuodessa.

Koko metsäsektorin työllisyys vähenee kuitenkin noin 10 000 henkilötyövuodella tuottavuuden kasvun vuoksi. Työvoima laskee arvion mukaan vuoteen 2015 mennessä noin 80 000 henkeen, kun se nyt on noin 90 000 henkeä.

Metsäneuvosto esittää hakkuiden nostamista 70 miljoonaan kuutiometriin vuodessa ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Se ehdotti myös metsähakkeen käytön nostamista kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin 2015 mennessä, kun käyttö nyt on kolme miljoonaa kuutiometriä.

Kasvun ja hakkuumahdollisuuksien myönteisen kehityksen edellytyksenä on neuvoston mukaan, että metsien hoidosta huolehditaan sekä määrällisesti että laadullisesti.

Metsänhoidossa on jääty selvästi jälkeen tavoitteista. Metsänhoidollisia taimikonhoitotarpeita on 1,6-kertaisesti ja ensiharvennustarpeita 2,2-kertaisesti viimeisen kymmenen vuoden toteutuneeseen tasoon verrattuna. Hakkuiden lisääntyminen riippuu raportin mukaan metsäteollisuuden kilpailukyvystä, puumarkkinoiden toiminnasta ja pitemmällä tähtäimellä myös metsätalouden kannattavuudesta

Metsäneuvosto korosti, että runsaat kotimaiset metsävarat mahdollistavat teollisuuden kotimaisen puunkäytön ja metsäenergian huomattavan lisäämisen.

Metsäohjelman tarkistus ensi vuoden lopulla

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan mukaan Kansallisen metsäohjelman tarkistusta on tarkoitus jatkaa tulevaisuusraportin pohjalta. Tavoitteena on Korkeaojan mukaan, että valtioneuvosto voisi ensi vuoden lopulla hyväksyä tarkistetun Kansallisen metsäohjelma 2015:n ja siihen kiinteästi liittyvän Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman jatkon.

Yksityiskohtainen arviointi metsäsektorin kehityksen taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista tehdään metsäohjelmassa. Metsäneuvoston mukaan olennaista on, että metsien hakkuita voidaan kestävästi nostaa 65-70 miljoonan kuutiometrin tasolle vuodessa samalla, kun metsävarat lisääntyvät edelleen, metsät säilyvät terveinä ja niiden monimuotoisuudesta ja virkistys- ja kulttuuriarvoista huolehditaan.

Metsäneuvoston arvion mukaan metsäklusterin liikevaihto voisi kasvaa noin kahdella miljardilla eurolla nykyisestä 20 miljardista eurosta ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Se lisäisi työpaikkoja. Samaan aikaan tuottavuuden kasvu kuitenkin vähentää niitä.

- Työllisyyden lisäys välilliset vaikutukset mukaan lukien olisi noin 20000 henkilötyövuotta, joista runsas puolet metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa. Työn tuottavuuden kehityksen vuoksi työpaikat vähenisivät kuitenkin nettomääräisesti noin 10000 henkilötyövuodella, arvioidaan raportissa.

Metsätaloudessa työpaikat lisääntyisivät raportin mukaan kuitenkin nettomääräisesti noin tuhannella työpaikalla. Metsäenergian käytön lisäys kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin työllistäisi sen mukaan noin 3000 henkilötyövuotta nykyistä enemmän.

Energiamarkkinat ja -politiikka voivat raportin mukaan parantaa metsäenergian kilpailukykyä. Silloin hakkeen käytön vuositavoitteita olisi mahdollista nostaa vielä tästäkin 3-5 miljoonalla kuutiometrillä, arvioi metsäneuvosto.

(MTV3-STT)

Kommentoi

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme