Mainos
Mainos

Arto Ojala

Nettivieras

Dynamiikka toimii

Arto Ojala uskoo, että verotuksen alentaminen vaikuttaisi positiivisesti talouskehitykseen. Alhainen veroaste voisi jopa muodostua Suomen kilpailuvaltiksi.

Talouden kehitys näyttää tällä hetkellä varsin mukavalta. Bruttokansantuotteen kasvuodotus kuluvalle vuodelle on neljän prosentin luokkaa. Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdanneodotukset ovat selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella. Ja mikä parasta, työllisyys on lisääntynyt reippaasti, tammi-helmikuun aikana yli 50 000 henkilöllä vuodentakaisesta. Myös avoinna olevien työpaikkojen määrä kasvaa nopeasti.

Mistä näin hyvä kehitys johtuu? Varmasti siitä, että suomalaiset yritykset ovat ketterästi oppineet hyödyntämään nopeutunutta talouskehitystä, myös aivan lähialueilla, uusissa EU-maissa. Muunkin Euroopan talouskehitys on selvästi voimistumassa Suomelle edullisella tavalla. Mutta ennen kaikkea, työn verotusta on systemaattisesti kevennetty, mikä näkyy voimistuvana kasvuna ja lisääntyvinä työpaikkoina. Ja vielä valtiontalouskin on kehittynyt selvästi synkkiä ennusteita paremmin.

Tuloverotusta on nykyisen hallituksen vuosina kevennetty määrällä, joka laskennallisesti on jossain haarukassa 2.6 miljardista 3.1 miljardiin euroon. Samanaikaisesti tuloverotuksen tuotto on kuitenkin kasvamassa. On siis syntymässä ti-lanne, jossa kevenevästä verotuksesta huolimatta valtiontalous vahvistuu. Verotuksen dynamiikka toimii vahvasti, uudet työpaikat luovat uutta tuloveroa, tuottavat lisää kulutusveroja ja vähentävät erilaisten sosiaalisten tukien tarvetta. Kasvun vauhdittuminen tuo myös lisää tuottoa yritysverojen kautta. On syntymässä positiivinen kierre, joka itsessään vahvistaa talouden kasvua.

Kylmät tosiasiat pudottavat pohjan väitteeltä, että verotuksen keventäminen uhkaisi hyvinvointiyhteiskunnan perustaa ja rahoitusta. Päinvastoin, verotuksen keventäminen vahvistaa sitä. On siis erittäin perusteltua jatkaa tuloverotuksen ke-ventämistä tulevinakin vuosina, jopa voimakkaammin kuin viime vuosina on tehty.

Huolimatta selkeästä tuloverotuksen keventämisestä, suomalaisten tuloverotus on edelleen yksi EU-maiden kireimmistä ja rajavero eli lisätulosta maksettava vero jyrkkä jo alhaisista tuloluokista lähtien. Kaiken tämän seurauksena suomalaisen palkansaajan ostovoima on yksi heikoimpia Euroopassa, Kreikan, Espanjan ja Portugalin jälkeen. Tästäkin näkökulmasta verotuksen keventämistä on syytä jatkaa.

Kannustavasta verotuksesta on syytä tehdä kilpailuvaltti suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin ei tällä hetkellä riittävästi ole. Alhaisemmissa tuloluokissa vaivana on kannustinloukkujen aiheuttama ongelma. Verotuksen ja sosiaalietuuksien yh-teisvaikutuksesta johtuen lisätulojen hankkiminen ei useissa tapauksissa lisää käytettävissä olevia tuloja. Lisätulot voivat kulua kokonaan verotukseen ja sosi-aalisten etujen vähenemiseen. Tämä on tietysti aivan järjetön tilanne, eikä todel-lakaan kannusta vaikkapa työn vastaanottamiseen sosiaaliturvalla elämisen sijasta.

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen pidemmällä aikavälillä edellyttää vuosittaista kolmen prosentin kasvua. Kasvun tekijät ovat kuitenkin ehtymässä. Tuottavuuden kasvu on hidastunut ja työvoima on alkanut supistua. OECD on synkim-missä Suomi-arvioissaan laskeskellut Suomen talouskasvun supistuvan vuoden 2010 jälkeen vain yhden prosentin tasolle. Tällaisella kasvulla hyvinvoinnin rahoitusta ei kyetä turvaamaan.

Pidemmän aikavälin arviot julkisen talouden kehityksestä hitaamman kasvun oloissa kertovat, että alijäämä alkaa syventyä ja valtiontalous voimakkaasti velkaantua.

Tällaiset kasvu- ja alijäämäennusteet eivät tietenkään voi toteutua, koska se johtaisi kansantalouden konkurssiin. On siis tehtävä kaikki mahdollinen, jolla kasvu turvataan. Tuottavuuden nostamiseen on potentiaalia johtamisen, töiden järjeste-lyjen, uuden teknologian, verkottumisen kautta. Ja työpanoksen kasvattamisen osalta työ on vaan tehtävä entistä houkuttelevammaksi kaikissa ikäluokissa.

Talouden kasvu on hyvinvoinnin ylläpidon välttämätön edellytys. Kokemus viime vuosilta osoittaa, että samanaikaisesti on mahdollista kasvuun kannustava rohkea verotuksen kevennys ja valtiontalouden vahvistuva tila. Tämän positiivisen kierteen päässä olemme nyt ja sillä tiellä kannattaa jatkaa eteenpäin. Yhdistettynä uudistuksiin, joilla myös sosiaaliturvajärjestelmä kannustaa työntekoon, työllisyysasteet nousevat, ja positiivinen kierre voimistuu. Tällaisesta kehityksestä hyötyvät kaikki.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Arto Ojala

Nettivieraat: Uusimmat

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme