Mainos
Mainos

Jutta Urpilainen

Nettivieras

Maassa maan tavalla

Halusin otsikoida MTV3:n nettikolumnini tällä vanhalla suomalaisella kansanviisaudella, jonka allekirjoitan. Olen vakaasti sitä mieltä, että Suomessa pitää elää ja toimia Suomen lakien, normien ja työehtojen mukaisesti.

Minusta meidän ihmisoikeuksiin sitoutuneiden poliitikkojen pitää pystyä sanomaan myös ääneen, että emme hyväksy kunniaväkivaltaa, naisten silpomista tai alistamista, vaikka nämä ilmiöt saattavat joidenkin kulttuuriin kuuluakin. Ruotsi on tässä suhteessa Suomea kypsempi yhteiskunta: siellä ihmisoikeuksien puolustaminen on itsestään selvä osa vastuullista maahanmuuttokeskustelua. Toivon, että myös vihreiden ja vasemmistoliiton johdolla on tähän valmius.

Viime aikaisessa keskustelussa maahanmuuttajat on usein nähty yhtenä ryhmänä, josta keskustelua käydään. Tosiasiassa kyseessä on kuitenkin kantaväestöämme huomattavasti kirjavampi joukko, johon mahtuu mukaan mitä erilaisimmista taustoista, maista, kulttuureista ja koulutustaustaisia ihmisiä. On päätöstentekijöiden velvollisuus keskustella asiasta yhtä laajasti kuin mitä se on, eikä yleistää ja yksinkertaistaa.

Puolueemme on laatimassa omaa maahanmuuttopoliittista linjausta. Esitin maaliskuun 20. päivänä Vantaalla SDP:n puheenjohtajapäivien puheessani viisi periaatetta keskusteluun maahanmuutosta. Maassa maan tavalla oli yksi teesini maahanmuuttopolitiikassa. Koko puheen johtoajatuksena oli ihmisarvon puolustaminen, mistä kaikki teesit kumpuavat. Näkemykseni Suomen linjaksi maahanmuuttopolitiikassa kiteytyy seuraavasti:

1. Ihmisarvo kuuluu kaikille - myös muille kuin syntyperäisille suomalaisille.

2. Suomalaisiin saa rakastua ja suomalaiset saavat rakastua yli rajojen.

3. Suomeen saa tulla tekemään töitä.

4. Suomelta saa pyytää apua, jos on hätä.

5. Maassa pitää elää maan tavalla - kaikkien on noudatettava Suomen lakeja ja työehtoja.

Uskon, että näillä periaatteilla on vankka tuki sekä Suomen kantaväestön että maahanmuuttajien keskuudessa. Monet maahanmuuttajat, kuten esimerkiksi vuoden pakolaisnainen Nasima Razmyar, ovat ilmaisseet näille periaatteille tukensa.

Maahanmuuttopolitiikka ei sovi vastuunkantajille politikoinnin välineeksi. Kuitenkin maahanmuuttokeskustelua on välillä ollut vastenmielistä seurata, kun osapuolet ovat keskittyneet liian usein toisten leimaamiseen, syyttelyyn ja asioiden vääristelyyn. Rasismia ei saa koskaan hyväksyä, mutta samalla on syytä huomata, että myös liturgisten sanontojen vahtiminen on pelkkää populismia ja poliittista peliä.

Iltalehden pääkirjoitus (29.3.) näki vihreiden ja vasemmistoliiton harrastamassa irrallisten sanojen teilaamisessa suomettumisajan "neuvostovastaisuuksien jahtaamista". Lehden pääkirjoitus tarjosi maahanmuuttonäkemyksilleni otsikoksi inhimillisyyteen ja realismiin. Sekin sopii. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, mitä ne tarkoittavat käytännössä.

1. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille - myös ei-syntyperäiselle suomalaiselle.

Ketään ei saa syrjiä. Tämä on SDP:n maahanmuuttopolitiikan ydin. Samalla maahanmuuttopolitiikasta on kuitenkin uskallettava käydä kriittistä ja avointa keskustelua. Nimittely ja uhkailu eivät sitä ole. Tuomitsen jyrkästi rasismin ja kaikenlaisen väkivallan sekä maahanmuuttoministeriin kohdistuneet uhkaukset. "Hottentottipolitiikkana" esittäytynyt kepeä rotukeskustelu näyttää flirttailulta rasismin kanssa. Sitä en hyväksy.

2. Suomalaisiin saa rakastua ja suomalaiset saavat rakastua.

Avioliitto ja muut perhesyyt ovat keskeinen syy oleskeluluvan myöntämiseen. Perheenyhdistämisissä on pyrittävä tiukkaan, mutta kansan oikeudentajun mukaiseen linjaan, joka kohtelee ihmisiä aina yksilöinä. Egyptiläisen ja venäläisen isoäidin karkotuspäätös maastamme sotii humanitääristä ajatteluamme vastaan, siksi harkinnanvaraiset tapaukset on aina arvioitava tarkkaan erikseen. Alaikäisten turvapaikanhakijoiden iänmääritykseen sekä taustojen selvittämiseen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota.

3. Suomeen saa tulla töihin suomalaisilla työehdoilla.

Kun meillä on Suomessa työntekijöistä pula, toivotamme ulkomaiset työntekijät tervetulleeksi työskentelemään suomalaisilla työehdoilla. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen edellyttää pidemmällä aikavälillä työperäistä maahanmuuttoa kantaväestömme ikääntyessä kiihtyvällä tahdilla. Tarvitsemme nykyistä suunnitelmallisempaa maahanmuuttopolitiikkaa työvoiman saatavuuden lisäämiseksi. Työperäisen maahanmuuton rooli on täydentää Suomesta jo löytyvää työvoimaa, ei olla sen korvaajana. Ensi vaalikauden osalta on selvää, että pääongelmamme on täällä jo olevien työllistäminen: Suomessa on 300 000 työtöntä ja yli 100 000 piilotyötöntä, jotka tarvitsevat työpaikat.

EU:n ulkopuolelta tulevien osalta on pidettävä kiinni työlupamenettelystä ja työvoiman tarvearviosta myös jatkossa. Vanhasen hallitus on jäänyt vanhentuneen ohjelmansa vangiksi, kun hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen vapauttaa EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman maahanmuuttoa olosuhteissa, joissa työttömyys on kääntynyt uudelleen nousuun.

4. Suomelta saa pyytää apua, jos on hätä.

Pakolaisia ja turvapaikkaa tarvitsevia on autettava jatkossakin. Kansainväliseen solidaarisuuteen kuuluu, että kannamme vastuuta maailman hädänalaisista ihmisistä. Siksi kiintiöpakolaisten ja turvapaikkaa tarvitsevien vastaanottamista on jatkettava. Kiintiöpakolaiset ovat kolmansissa maissa sijaitsevilta pakolaisleireiltä Suomen valitsemia ja noutamia, jotka ovat pääasiassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia maailman ihmisiä. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kuntien mahdollisuudet vastaanottaa pakolaisia ovat kunnossa. Samalla maahanmuuttoviranomaisten resurssien on oltava kunnossa, jotta kenenkään ei tarvitse odottaa päätöstä kohtuuttomia aikoja. Turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisen paluun ohjelmia pitää tukea ja kehittää. Moni haluaa palata kotiin kriisin rauhoittuessa. Osana kansainvälistä yhteisöä Suomen on osallistuttava ihmiskaupan ja -salakuljetuksen torjumiseen kaikin mahdollisin keinoin.

5. Maassa pitää elää maan tavalla.

Suomessa on noudatettava suomalaisia lakeja, työehtoja ja pelisääntöjä. Maassa maan tavalla on kansanviisaus, joka koskee niin oikeuksia kuin velvollisuuksia. Erilaisten kulttuuritottumusten varjolla tehtävät ihmisoikeusloukkaukset ovat yhtä tuomittavia kuin muutkin ihmisoikeusloukkaukset. Työllistyminen on parasta kotouttamispolitiikkaa, mutta ilman kielitaitoa se ei kuitenkaan useinkaan onnistu. Siksi erityisen tärkeä edellytys kotoutumiselle ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnipääsemiseksi on kielen - suomen tai ruotsin - opiskelu. Kielikoulutuksen resursseja on lisättävä ja kaikkeen kotouttamiseen on sisällytettävä työharjoittelua.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttäjiä emme Suomeen missään oloissa halua. Hyväksikäytön estämiseen onkin kiinnitettävä nykyistä huomattavasti enemmän huomiota: Harmaata taloutta ja vierastyövoiman asiatonta käyttöä on määrätietoisesti torjuttava. Kaikilla työntekijöillä Suomessa pitää olla samat työ- ja palkkaehdot. Hallituksen toimet, kuten valvontaresurssien vähentäminen, ovat lisänneet riskiä kaksien työmarkkinoiden synnylle.

---

Viime aikaisen keskustelun valossa on selvää, että maahanmuuttopolitiikasta tarvitaan myös eduskunnassa kokonaisvaltainen keskustelu yksittäisten lakiesitysten rinnalla. Paras tapa hallitukselle ja puolueille esitellä maahanmuuttopolitiikan linjauksiaan on laaja eduskuntakeskustelu. Maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista on voitava avoimesti puhua ilman, että kaikkea kritiikkiä leimataan rasismiksi tai maahanmuuttovastaisuudeksi.

Maahanmuuttoon liittyvien arvokysymysten käsittelemiseksi esitän, että hallitus antaisi vielä kevään kuluessa selonteon maahanmuuttopolitiikasta, jotta myös eduskunta ja sitä kautta kaikki eduskunnan puolueet voisivat avoimesti esittää näkemyksensä suomalaisen maahanmuuttopolitiikan nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista.

Jutta Urpilainen, SDP:n puheenjohtaja

Nettivieraat: Uusimmat

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme