Mainos
Mainos

Jyrki Katainen

Nettivieras

Ottaa vai antaa

Tasavallan presidentin uudenvuoden puhe oli vahva arvopuhe. Yksi ydinviesteistä oli tarve vahvistaa yhtenäisyyttä, samassa veneessä olemisen tunnetta. Tämä on tärkeä viesti. Suomi on talouden kannalta erittäin haastavassa tilanteessa. Edessä on leikkauksia ja veronkorotuksia jo aiemmin tehtyjen päälle.

Emme kuitenkaan selviä vain budjettia höyläämällä, vaan meidän on osattava tehdä ratkaisuja, jotka parantavat kilpailukykyä ja tuovat lisää pysyviä yksityisen sektorin työpaikkoja. Samoin meidän on osattava tehdä päätöksiä työurien pidentämisestä. Työikäisten määrä vähenee joka vuosi ja sen seurauksena Suomessa tehdään vähemmän työtä joka vuosi. Vähemmän työtä tarkoittaa vähemmän verotuloja ja vähemmän hyvinvointia. Siksi työurien pituus on tärkeä asia.

Tärkeitä päätöksiä tekemässä ovat hallituksen ja eduskunnan lisäksi työmarkkinajärjestöt ja päätösten seuraukset näkyvät meidän jokaisen elämässä. Myös seuraukset päätösten tekemättä jättämisestä ovat meidän jokaisen sylissä. Tästä syystä tarvitsemme juuri sitä, mitä presidentti Niinistö puheessaan korosti: yhteishenkeä, luottamusta toisiimme ja kykyä tehdä oikeita päätöksiä.

Presidentti vahvisti sanomaansa omalla esimerkillä. Hänen esityksensä oman palkkansa alentamisesta on henkilökohtaista toimintaa, esimerkki ja ele. Esitys on saanut aikaan vilkkaan keskustelun, jossa on tuotu esiin hyvin erilaisia näkökantoja. Presidentin palkanalennusesitys on filosofialtaan samanlainen, kuin hallitukseni taannoinen päätös alentaa ministereiden palkkoja viidellä prosentilla. Kummankaan esityksen tavoitteena ei ole ollut sen paremmin kannustaa yleiseen jokaista suomalaista koskevaan palkanalennukseen kuin uskotella, että toimella olisi jokin merkitys valtion velkaantumista ajatellen. Kyseessä on siis ele, joka osoittaa henkilökohtaista tahtoa olla mukana yhteisissä talkoissa ja ihmisten vaikeissa tilanteissa.

Joidenkin mielestä presidentin avauksella ei ole suurta merkitystä. Näissä puheenvuoroissa lähdetään siitä, että hyvätuloisten verotusta kiristämällä saataisiin enemmän vaikuttavuutta ja lisää verotuloja valtion kassaan. Kyse on kuitenkin kahdesta täysin eri asiasta. On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka eri henkilöt tai ryhmät arvottavat henkilökohtaista toimintaa ja esimerkillä johtamista hyvin eri tavoin.

Edestä ja esimerkillä johtaminen on perinteisesti ollut Suomessa suuressa arvossa. Meillä on ihailtu niitä, jotka omalla esimerkillään haluavat rohkaista toisiakin toimimaan ja vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi. Viime vuosien aikana tämä hyve on jotenkin ollut kadoksissa. Osasyy tähän lienee päinvastaisissa esimerkeissä meiltä ja maailmalta. Ihmetystä sekä kohtuuttomuuden ja epäreiluuden tunnetta ovat herättäneet huikeat bonuspalkkiot ja huithapeli talouspolitiikka eri puolilla Eurooppaa. Nämä ovat synnyttäneet mielikuvaa toisten yläpuolella olemisesta ja siitä ettei välitetä. Toinen syy voi olla se, että osa meistä on tottunut ajattelemaan vain valtion kykenevän kantamaan huolta oikeudenmukaisuudesta. Tässä ajatusmaailmassa yksilöllä ja hänen teoillaan ei ole suurtakaan merkitystä. Yksilön tehtävä on korkeintaan tehdä valitus epäoikeudenmukaisuudesta valtiolle, joka sitten hoitaa asian kuntoon. Tällaisessa ajatusmaailmassa yksilöiltä ei odoteta henkilökohtaista vastuunkantoa, esimerkkiä tai välittämistä. Tällaisessa ajatusmaailmassa veronmaksu on välittämisen jaloin muoto.

Hallitus on säätänyt määräaikaisen korotetun veron kaikkein suurituloisimmille. Sen tarkoituksena ei ole suurien verotulojen saaminen, koska tätä kautta kerättävät veroeurot jäävät luonnollisesti suhteellisen vähäisiksi. Siitä huolimatta lisäveron säätäminen on perusteltua, sillä myös näin voimme vahvistaa samassa veneessä olemisen tunnetta. Tällaisen lisäveron merkitys on kuitenkin vähäisempi, kuin sellaisen eleen, jonka ihminen tekee itse ilman pakkoa, vain antaakseen jotain yhteishengen vahvistamiseksi. Parhaimmillaan eleessä on kyse vapaaehtoisesta halusta huomioida toiset ihmiset, siis antaa omasta puolestaan jotakin. Korotettua veroa maksettaessa valtio ottaa enemmän toisen omaa, vaikkakin hyvin perustein. Kyseessä on siis kaksi eri filosofiaa - antaa vai ottaa.

Presidentin ja hallituksen omaehtoiset palkanalennukset ovat olleet korostetusti eleitä. Eleitä, joilla osoitetaan henkilökohtaista tahtoa toimia tietyllä tavalla. Vastaavanlaisia toisia arvostavia eleitä – hyvin erilaisissa muodoissa - tekevät lukuisat suomalaiset joka päivä. Suomalaista yhteiskuntaa vie eteenpäin vain se, että uskomme johonkin ja toimimme tuon päämäärän saavuttamiseksi. Esimerkin antava ele synnyttää yhteistä tahtotilaa, palauttaa perusasioiden äärelle – eikä eleitä tämän vuoksi kannata liian hanakasti tuomita tai ylitulkita.

Tarkoituksena ei olekaan se, että Suomessa pitäisi tehdä yleinen palkanalennus presidentin ja hallituksen perässä. Erilaisia tapoja osallistua on paljon. Joillain työpaikoilla on otettu käyttöön erilaisia joustoja palkoissa ja työajoissa, jotta kaikki ovat saaneet pitää työpaikkansa heikon taloustilanteen aikana. Tämä on hieno ja arvostettava esimerkki vapaaehtoisesta toisten huomioimisesta. Joissain toisissa yrityksissä johdon ja omistajien oma esimerkki tai uudenlainen sitoutuminen voivat toimia rohkaisuna ja kannusteena koko porukalle selviytyä pahimman yli. Toisten ihmisten huomioimisella ei ole rajoja, jos vain on tahtoa.

Nyt sitä tahtoa pitää löytyä. Rakentaaksemme menestyvää Suomea tarvitsemme tiukempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Me pärjäämme kyllä - aivan varmasti, ellemme anna kyynisyyden, poliittisen pelin, riitelyn, syyllisten etsimisen, ahneuden tai itsekkyyden johtaa Suomea tekemättömyyteen. Me tarvitsemme esimerkkejä lujuudesta, itsensä likoon laittamisesta ja rohkeudesta. Annetaan siis arvoa myös yksinkertaisille, omaehtoisille käytännön teoille. Älkäämme ulkoistako vastuuta ja välittämistä vain valtiovallalle ja viranomaisille.

Jyrki Katainen

pääministeri, kokoomus

Nettivieraat: Uusimmat

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme