Mainos
Mainos

Jyrki Katainen

Nettivieras

Parempaa maahanmuuttoa

Kokoomus suhtautuu myönteisesti maahanmuuttoon. Suomeen saa ja pitää tulla muualta töitä tekemään – mutta samoilla reiluilla pelisäännöillä kuin suomalaisten. Lisäksi meidän on kannettava humaani vastuumme maailman hädänalaisista. Tämä tarkoittaa, että otamme osuuden maailman sotien ja luonnonkatastrofien tyhjän päälle jättämistä pakolaisista. Tutkimme tapaukset ja autamme tarpeen mukaan myös heitä, joiden henki on uhattuna vainon takia kotimaassaan tai muualla.

Myönteinen suhtautuminen maahanmuuttoon ei saa kuitenkaan tarkoittaa sinisilmäisyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännöissä ja kotouttamisessa on käytettävä kunnon maalaisjärkeä. Esimerkiksi turvapaikkakäytäntöjemme pitää olla sellaisia, että ne eivät houkuttele perusteettomiin turvapaikkahakemuksiin, vain taloudellinen hyöty mielessä. Väärin perustein hakevat vievät myös käsittelyaikaa ja paikkoja todellista ja suurempaa hätää kärsiviltä.

Niille jotka tänne asettuvat, on järjestettävä laadukas ja riittävä koulutus kielen ja kulttuurimme saralla, jotta uudet suomalaiset pärjäävät yhteiskunnassamme. Myös suomalainen lainsäädäntö ja työelämän pelisäännöt koskevat kaikkia tänne tulevia. Yhteiskuntamme velvollisuudet ja oikeudet kuuluvat kaikille täällä asuville. Maahanmuuton epäkohtiin ja väärinkäytöksiin on puututtava viivyttelemättä.

Tervetuloa Suomeen tekemään töitä suomalaisilla työehdoilla

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus edellyttää, että saamme jokaiselle työkykyiselle suomalaiselle töitä. Tarvitsemme tulevaisuudessa lisäksi uutta työvoimaa ja uusia veronmaksajia myös ulkomailta. Suomen työikäinen väestö pienenee 15 000 hengellä vuodessa suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.

Suomalaisten työllisyys ei kohene panttaamalla avoimia työpaikkoja. Mitä nopeammin työt saavat tekijöitä, sitä enemmän talous kasvaa, ja sitä enemmän syntyy uusia työpaikkoja. Työmarkkinatkaan eivät ole nollasummapeliä, jossa tänne töihin tuleva veisi työn suomalaiselta. Byrokraattisen työvoiman tarveharkinnan sijaan onkin oleellisempaa valvoa, että Suomessa noudatetaan suomalaisia työehtoja.

Hallitus onkin panostanut harmaan talouden torjuntaan. Verohallinnon yhteyteen perustetaan harmaan talouden selvityskeskus ja talousrikosten käsittelyyn tulee ensi vuonna lisää resursseja. Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus otetaan käyttöön huhtikuussa 2011. Oppositiosta esitetyt väitteet, että hallitus tai Kokoomus haluaisi luoda ”kahdet työmarkkinat” – eli tukea rikollista toimintaa – ovat käsittämättömiä. Vaikka vaalit lähestyvätkin, joku tolkku pitäisi puheissa olla.

Humaani vastuu lähimmäisistämme

Meillä on humaani vastuu suojelun tarpeessa olevista ihmisistä myös rajojemme ulkopuolella. Autamme tietysti ihmisiä ensisijaisesti omissa maissaan. Hallitus on nostanut kehitysyhteistyön määrärahat tällä vaalikaudella yli miljardiin euroon. Tällä ei tietenkään kaikkea hätää tai ongelmia voi poistaa. On myös sellaisia maita, joiden kansalaisten vainoa ei kehitysavulla voida lopettaa. Aidosti suojelun tarpeessa olevalla ihmisellä on oikeus tulla Suomeen hakemaan turvaa. Suomen on jatkettava myös YK:n osoittamien kiintiöpakolaisten vastaanottamista nykyisellä, noin 750 hengen vuositasolla. Keskeisintä on huolehtia Suomen valmiudesta ottaa pakolaiset ja turvapaikanhakijat vastaan.

Myös satunnaisesti turvaa hakevat otetaan vastaan. Turvapaikanhakijoihin liittyvien käytäntöjen ja sosiaaliturvan tulee kuitenkin vastata muuta pohjoismaalaista tasoa. Suomalaisessa järjestelmässä ei saa olla erityisiä vetovoimatekijöitä turvapaikanhakemiseen verrattuna naapurimaihin. Tällä hetkellä haasteita on erityisesti perheenyhdistämisessä. Maahanmuuttajien ja erityisesti turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa täytyy huomioida realistisesti Suomen kyky ottaa heidät vastaan.

Kotouttamisen on oltava kunnollista

Suomeen tuleville maahanmuuttajalle on tarjottava riittävästi kotimaisten kielten ja kulttuurin opetusta. Näin uudet suomalaiset pystyvät rakentamaan omaa, perheensä ja Suomen tulevaisuutta tasaveroisina suomalaisina. Nopea sopeutuminen on sekä maahanmuuttajan että suomalaisen yhteiskunnan etu. Samat reilut pelisäännöt koskevat niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajiakin. Suomi tarjoaa kaikille ihmisille mahdollisuuksia ja huolehtii heikoimmistaan.

Maahanmuuttajia koskevat samat säännöt ja samat ehdot kuin kantasuomalaisiakin. Hyvinvointijärjestelmän hyväksikäyttämistä ei tule hyväksyä sen enempää kantasuomalaisilta kuin maahanmuuttajiltakaan. Maahanmuutto on ilmiönä Suomessa vielä varsin uusi. Meidän on kuitenkin nähtävä se mahdollisuutena. Maahanmuuttoon liittyvistä asioista on puhuttava avoimesti ja opittava muualla tehdyistä virheistä.

Epäkohtia on korjattu ja korjataan jatkossakin

Niin kutsutut perheenyhdistämishakemukset ovat lisääntyneet nopeasti. Elokuussa 2010 päätöstä odotti lähes 5 000 pelkästään somalialaisten perhesidehakemusta. Vuonna 2009 somalialaisten perhesiteen perusteella tekemistä oleskelulupahakemuksista hylättiin perusteettomina lähes puolet. Tästä voisi arvioida, että moni yrittää tätä kautta kiertää Suomen järjestelmää. Siksi järjestelmäämme on kehitettävä karsiaksemme perusteettomat hakemukset jo ennalta ja vauhdittaaksemme aitojen hakemusten käsittelyä.

Lakia muutettiinkin tänä syksynä siten, että perheenyhdistäminen edellyttää jatkossa turvattua toimeentuloa, jos perhe on muodostettu vasta Suomeen tulon jälkeen. Tavallisin tilanne on avioliiton solmiminen. Kasvattilapselta vaaditaan jatkossa luotettava selvitys siitä, että Suomessa oleskeleva perheenkokoaja on tosiasiallisesti ollut hänen huoltajansa. Oleskelulupaa perhesiteen perusteella ei myönnetä, jos perheenkokoajan oma lupa perustuu hänen antamiinsa vääriin tietoihin. Myös hakijan oma oleskelulupa voidaan tällaisissa tapauksissa peruuttaa. Seuraava uudistus tulee koskemaan sitä, että kiristämme perheenyhdistämisten matkakustannuksia siten, että niihin ovat oikeutettuja vain kiintiöpakolaisten omaiset. Muutos tässä asiassa on merkittävä.

Turvapaikanhakijan oikeus työntekoon muuttui tavalla, joka kannustaa hakijoita esittämään passin tai muun matkustusasiakirjan. Monet hakijat hävittävät passinsa, jotta hakemuksen käsittelyaika pitkittyisi. Työnteko-oikeus on jatkossa vain niillä hakijoilla, joilla on rajanylitykseen oikeuttava asiakirja. Muuten oikeus työskentelyyn tulee vasta kuuden kuukauden jälkeen. Vaikka uudistus hidastaa passitta saapuvien siirtymistä työelämään, se helpottaa viranomaisten työtä ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Moni turvapaikanhakija haluaa työskentelyoikeuden mahdollisimman pian. Se tuo tuloja sekä antaa oikeuden hakea työntekijän oleskelulupaa.

Suomi katsoo EU-maat turvallisiksi lähtömaiksi, joten käytännössä kaikki hakemukset hylätään perusteettomina. Perusteettomienkin hakemusten jättäjille maksettiin ennen toimeentulotukea ja muita etuuksia. Johtuen useamman kuukauden käsittelyajoista, menettelyämme saatettiin käyttää perusteettomasti hyväksi. Hallituksen tehostustoimien ansiosta turvapaikkaa hakevat EU-kansalaiset saavat jatkossa päätöksen muutamassa päivässä. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet EU-kansalaiset eivät enää saa toimeentulotukea ja muita vastaanottopalveluita, mikä säästää resursseja suojelun tarpeessa oleville. Vuonna 2009 Suomesta haki turvapaikkaa 800 EU-maan kansalaista, joista valtaosa oli bulgarialaisia. Muutos tuli voimaan heinäkuun 2010 alussa. Heinäkuussa enää 40 EU-kansalaista haki turvapaikkaa Suomesta.

Turvapaikanhakijoiden toimeentulotukea on muutenkin kohdistettu rahan sijasta ylläpitoon. Hallitus on muuttanut säännöksiä niin, että turvapaikanhakijat saavat suuremman osan toimeentulotuesta tavaroina ja palveluina, jolloin tuki voidaan paremmin suhteuttaa todelliseen tarpeeseen.

Myös haavoittuvassa asemassa oleviin maahanmuuttajiin on kohdistettu erityistä huomiota.

Etenkin moni nainen on vaarassa joutua hyväksikäytön uhriksi. Ihmiskaupan vastaisia toimenpiteitä ja lainsäädäntöä onkin kehitetty ja kehitetään edelleen.

Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupajärjestelmää yksinkertaistetaan tavalla, joka helpottaa työvoiman liikkuvuutta. Ensimmäinen työntekijän oleskelulupa voitaisiin myöntää enintään vuodeksi, minkä jälkeen tarkistettaisiin työehtojen noudattaminen ja työsuhteen jatkuminen. Jatkolupa voitaisiin myöntää viideksi vuodeksi. Toimimattomaksi osoittautunut työvoiman saatavuusharkinta korvataan jatkossa työehtojen tehokkaalla valvonnalla. Suomeen ei saa syntyä laittomia työmarkkinoita, vaan kaikkien palkkauksessa on noudatettava suomalaisia, reiluja työehtoja.

Kokoomus on suvaitsevainen ja moniarvoinen puolue. Arvostamme eri kulttuureita rikkautena ja haluamme rakentaa Suomestakin moniarvoista ja –kulttuurista avointa yhteiskuntaa. Meille maahanmuutto on myönteinen asia. Siihen liittyvät ongelmat ovat taas sen verran yksityiskohtaisia, ettei niistä pitäisi puhua laajassa mittakaavassa ollenkaan. Koska kyseessä on myös herkkä asia, pitäisi sanoa täsmällisesti mitä tarkoittaa, ettei tule väärinymmärretyksi. Meidän pitää sallia avoin keskustelu näistä aiheista. Monikulttuurisemman ja kansainvälisemmän Suomen rakentamiseksi on pidettävä maalaisjärki kädessä. Epäkohdat on korjattava ennen kuin niistä muodostuu ongelmia. Puhutaan ja korjataan ongelmat. Mietitään yhdessä mitä meiltä ja uusilta suomalaisilta vaatii vaalia moniarvoista Suomea rikkautena.

Nettivieraat: Uusimmat

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme