Mainos
Mainos

Jyrki Katainen

Nettivieras

Pelureita ja vastuunkantajia

Politiikasta tehdään helposti yleistyksiä ja yksinkertaistuksia. Yksi viime päivien hokemasta on ollut, että ”puolueet toimivat sen mukaan, ovatko oppositiossa vai hallituksessa”. Pontimena tähän keskusteluun on tietenkin ollut SDP:n äänestäminen Euroopan taloutta vakauttavaa Kreikka-päätöstä vastaan. Samalla kirjoituksissa on muisteltu keskustan linjauksia oppositioajalta ja verrattu sitä toimintaan hallituksessa.

Tällainen yleistäminen ei ole oikein. Jokainen voi nimittäin tutkia kokoomuksen tavan toimia oppositiossa ja hallituksessa menneellä vuosikymmenellä. Asema on vaihtunut, mutta mielipiteet ja linja eivät. Voin vuorenvarmasti vakuuttaa, että kokoomus olisi esimerkiksi Kreikka-lainassa äänestänyt sen myöntämisen puolesta, vaikka olisi nyt oppositiossa. Kyse on politiikan tekemisen tavasta ja tyylistä, joka kokoomukselle on tärkeä.

Teroitin tämän toiminnan tyylin merkitystä tullessani valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi oppositioaikana. Kokoomus otti kantaa asioihin siitä näkökulmasta, mitä tekisi hallituksen asemassa. Emme pelanneet poliittisilla irtopisteillä.

Tuimme parlamentaarisesti kuntien valmisteltua Paras-hanketta silloinkin, kun se oli tullut hieman muutettuna hallituksen esityksenä eduskuntaan. Tuimme punamultahallituksen hanketta kriisinhallintalain uudistamiseksi kun se tarvitsi määräenemmistön eduskunnassa. Tuimme EU-politiikan suurta linjaa ja kansainvälisiä sitoumuksiamme. Emme keränneet irtopisteitä, emmekä tehneet lehmänkauppoja tuestamme. Pettymystäni SDP:n venkoilua kohtaan voinee ymmärtää tätä taustaa kohtaan.

Kreikka hoidetaan oman etumme vuoksi

Kreikkalaiset harjoittivat vastuutonta talouspolitiikkaa ja sumuttivat muuta Eurooppaa virheellisillä tilastoillaan taloutensa tilasta vuosikausia. Suomalaisia ja muita eurooppalaisia pistää vihaksi kreikkalaisten toiminta. Minä olen varmaan vihaisimpien joukossa. Vihanpuuskat eivät kuitenkaan nyt auta. Euroalueella ja maailmantaloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Vaihtoehtomme olivat laina tai lama.

Lainalla ei pelasteta pankkeja, vaan Kreikan maksukyky sekä rahoitusmarkkinoiden luottamus kaikkien valtioiden kykyyn hoitaa lainansa. Ensi viikolla erääntyvät lainat, joita nyt euromaiden lainoilla uusitaan, ovat peräisin vuosien takaa. Ei Kreikan lainoihin sijoittaminen ollut mitenkään erityisen riskialtista tai korkeita tuottoja sisältävää sijoitustoimintaa kenenkään mielestä kolme, viisi tai kymmenen vuotta sitten.

Kreikka on itse tässä syyllinen. Petkutuksen ja holtittomuuden seurauksena se ei pysty nyt maksamaan vippejään. Samalla uhkaa mennä luotto muihinkin. Väitteet siitä, että Suomenkin antamalla lainalla kuitattaisiin pankkien lainoilla tekemät suuret voitot, ovat puuta heinää.

Epävarmuus markkinoilla valtioiden lainottamiseen voi syöstä EU:n uuteen taantumaan. Se on estettävä. Suomen talous supistui taantuman johdosta 8 prosenttia. Suomella ei ole varaa toiseen massiiviseen elvytyspakettiin. Siksi on osallistuttava vakautustoimiin, vaikka ne harmittavatkin.

Kreikkalaiset eivät pääse kuin koira veräjästä. Lainoituksen ehtona Kreikan julkisen talouden menoja leikataan ja veroja korotetaan yhteensä n. 30 mrd. euroa neljän vuoden aikana. Palkkoja, eläkkeitä ja työttömyysturvaa leikataan. Eläkeikää nostetaan. Kreikka joutuu nyt kiristämään rajusti vyötään elettyään kuin pellossa vuosikaudet ja salailtuaan sen kumppaneiltaan. Suomi ja minä olemme edustaneet kovinta linjaa Kreikkaa kohtaan koko kriisin ajan.

Ankara talousohjelma turvaa Kreikan kyvyn hoitaa lainansa. Tulemme seuraamaan hauk-kana sen toteutumista. Kreikan toimittamien tietojen sijaan sopeutuspaketin toteutumista valvovat IMF, EKP ja komissio. Vasta kun nämä toteavat Kreikan toimineen lupaustensa mukaisesti, seuraava lainasiivu on mahdollista maksaa. Muuten lainoitus loppuu. Koko lainapottia ei siis anneta kerralla.

Kaikkien euromaiden, komission ja EKP:n yhteinen analyysi on se, että vaihtoehto Kreikan luotottamiselle on karmeampi. Ei vain kreikkalaisille, vaan meille kaikille eurooppalaisille aivan siitä riippumatta kuuluuko maa euroon vai ei. Vaikka tilanne kiukuttaakin, on tehtävä järkevästi päätöksiä, jotka turvaavat suomalaiset työpaikat ja hyvinvoinnin. Siksi oman edun vaalimisen vuoksi kannattaa valita pienempi paha.

Jo toisen kerran vähän ajan sisällä olemme joutumassa toisten tekemien sotkujen kärsijöiksi. Meidän on toimittava. On estettävä luottamuspula valtioita kohtaan lainamarkkinoilla. Kreikan lainapaketti rakennettiin yksi yhteen Suomen ajamien tavoitteiden mukaisesti: halusimme IMF:n mukaan kovasta vastustuksesta huolimatta, vaadimme vastikkeeksi rajun talouskuurin ja lainojen piti olla kahdenvälisiä.

Toimenpiteet Kreikan auttamiseksi osoittautuivat tarpeellisiksi, mutta riittämättömiksi. Myös muiden heikossa rahoitusasemassa olevien euromaiden riskilisät nousivat Kreikan vuoksi. Jälleen viime viikonloppuna piti toimia. Kyse on taistelusta - kansanvalta vastaan markkinavoimat. Tämän taistelun päätimme voittaa

SDP lähti pelurin tielle

Kreikan lainan käsittelyn myötä on tehtävä johtopäätös. SDP politikoi vakavalla valtiollisella asialla, joka vaikuttaa koko Euroopan taloudelliseen vakauteen ja Euroopan unionin tulevaisuuteen. Ei uskoisi entisestä valtionhoitajapuolueesta. SDP keksi sarjan olemattomia tekosyitä, joiden avulla se pyrki ratsastamaan vihaisen kansalaismielipiteen aallonharjalla.

Ensin moitittiin, että hallitus ei neuvotellut sisällöstä SDP:n kanssa. Hallitus tuo esityksensä eduskuntaan. Ministerit vastaavat kaikkiin edustajienne kysymyksiin ja ehdotuksiin valiokunnissa. Yhteistyössä valiokuntien lausuntoihin ja mietintöihin tehdään muutoksia, lisäyksiä ja toimenpideohjeita hallitukselle. Sitä parlamentarismi on, neuvottelua hallituksen esityksistä valiokunnissa hallitus- ja oppositiopuolueiden kesken ilman ylimääräistä poliittista teatteria. Tämä vaatimus oli siis sisällötön suhteessa äänestyspäätökseen.

On myös väitetty, että ei ole neuvoteltu tarpeeksi pankkien kanssa heidän osallistumisestaan pakettiin. SDP myös viittaa vastalauseessaan, että Saksan pankit olisivat osallistuneet Kreikan lainapaketin rahoitukseen. Nämäkään väitteet eivät pidä paikkansa. Ensinnäkin, neuvottelimme ministeri Kiviniemen kanssa suomalaisten pankkien edustajien kanssa. Suomen pankit ovat sisällöllisesti antaneet meille tismalleen samat sitoumukset kuin Saksankin pankit.

Väite, että Saksan pankit osallistuvat rahallisesti on vääristelyä. Saksa ja Suomi joutuvat molemmat lainaamaan Kreikalle eteenpäin lainaamansa rahat markkinoilta. Saksassa pankit ovat lupautuneet lainaamaan Saksan valtiolle osan sen tarvitsemistaan rahoista. Saksan lainapaperit ovat todennäköisesti kaikkien pankkien halutuimpia hankintoja näinä aikoina, joten niin kutsuttu sitoumus on pankeille vain hyvä kauppa. Kun sopimukseen ei liity mitään korkotukea, niin Saksan valtiolle ei ole mitään merkitystä sillä kuka heille rahaa lainaa. Nämäkin väitteet olivat siis perättömiä.

SDP on myös vaatinut koko Euroopan lainasopimuksen uudelleen neuvottelemista. Sopimuksen muuttaminen tarkoittaisi sopimuksen kaatamista. Se tarkoittaisi uutta neuvottelukierrosta Euroopasta ja uuden sopimuksen hyväksymistä mm. Kreikan, Saksan ja kaikkien muiden euromaiden parlamenteissa. Jokainen ymmärtää, että se ei onnistuisi enää tässä aikataulussa. Tämäkin on siis tekosyy SDP:lle.

Viimeisimpänä tekosyynä SDP sanoi, että Suomen budjetin perusteluihin olisi pitänyt kirjata tavoitteet pankkiverosta ja rahoitusmarkkinaverosta, jotta niistä olisi voitu neuvotella EU:ssa. Tämä oli kaikkein onnettomin tekosyy. Ajoin nimittäin Suomen kantana viime viikonlopun vakauspaketin päätelmiin kirjaukset näistä molemmista. Kun hallitus on jo hoitanut EU-areenoilla asian, alkaa SDP vaatia sitä perusteeksi kotimaiseen päätöksentekoon. Ei voi kuin ihmetellä.

Toisaalta koko tämän SDP:n järjestämän näytelmän jäljiltä kenellekään ei jäänyt epäselväksi mistä on kyse: SDP on valmis pelaamaan millä tahansa kysymyksellä periaatteettomasti. Mikään ei tunnu olevan pyhää, eikä itse asioiden merkitys ratkaise. Ainoastaan laskelmointi miten eri mielipiteet vaikuttavat omaan kannatukseen lyhyellä aikavälillä, näyttää olevan tärkeää. Tämä näkyi jo perustuslain ja vaalilain kytkemisessä yhteen. Se tapahtui samana päivänä kun komitea, jossa SDP:ltä oli edustus, sai työnsä valmiiksi.

En yhtään ihmettele, että sellaiset vanhemmat pitkän parlamentaarisen ja ministerikokemuksen omaavat SDP:n edustajat kuin Tuomioja, Filatov ja Jaakonsaari ihmettelevät puolueensa uutta tyyliä.

Vastuunkantoa tarvitaan

En ole kreikkalaisten tai portugalilaisten asianajaja - päinvastoin. Olen tässä suomalaisten perheiden ja veronmaksajien työpaikkojen ja hyvinvoinnin asialla. Laina on lamaa huomattavasti pienempi paha. Kreikan lainapäätös tehdään sen estämiseksi, etteivät Suomen ja muiden maiden taloudet ajaudu nyt samanlaiseen kriisiin kuin syksyllä 2008.

Kreikan päästäminen maksukyvyttömäksi aiheuttaisi meilläkin valtion, kotitalouksien ja yritysten lainanoton kustannuksissa ja saatavuudessa arvaamattomia vaikutuksia. Se voisi nopeasti johtaa uuteen taantumaan.

Kreikka-päätös tehtiin siis ennen kaikkea Suomen ja muiden maiden vakaan talous- ja työllisyyskehityksen turvaamiseksi - kyse on siitä, että kahdesta pahasta valitaan se pienempi. Uskon että fiksut suomalaiset tämän kyllä ymmärtävät, vaikka päätös sinänsä kiukuttaa.

Oppositio valitsi hetkellisesti helpon tien. Se tie voi muuttua kiviseksi ennen kuin arvaattekaan. Kannattaa muistaa, että Kreikan ongelmien todellinen syy on vastuuttomissa puolueissa ja niitä ylisuurten lupausten toivossa äänestäneissä ihmisissä. Kreikka meni vararikkoon kun kaksi populistista pääpuoluetta lupailivat vuoron perään toisensa suohon, eikä kukaan ottanut vastuuta kokonaisuudesta.

Vastuunkanto on joskus vaikeaa. Mutta paremman tulevaisuuden rakentaminen ei ole helppoa. Suomen etu vaatii joskus uhrauksia ja vaikeiden valintojen tekemistä. Otan omalta osaltani vastuun tästä lainapäätöksestä. En suostu ottamaan vastuuta siitä, että Suomi voisi ajautua uuteen lamaan ja Kreikan tielle.

Nettivieraat: Uusimmat

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme