Mainos
Mainos

Jyrki Katainen

Nettivieras

Tavoitteena reilu ja oikeudenmukainen verotus

Suomalaista verojärjestelmää on uudistettava.

Suomalainen verojärjestelmä on kehittynyt nykyiseksi kokonaisuudekseen aikojen saatossa hyvin erilaisista perusteista koostuvista veroista. Yhteiskunnan uudistusten rahoittamiseksi on verotettu sieltä, mistä kulloinkin on ollut tuottoisaa verottaa. Lopputulos on aikamoinen tilkkutäkki. Oikeudenmukaisuus ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu eivät kaikissa kohdin toteudu.

On aika uudistaa verotusta kokonaisuudessaan. Periaatteita ovat:

1) On tavoiteltava mahdollisimman laajaa veropohjaa, eli mistä verotetaan, ja samalla suhteellisen matalia verokantoja, eli paljonko verotetaan.

2) Verotuksen painopistettä on siirrettävä työnteosta enemmän kulutukseen, erityisesti ympäristöä rasittavaan kulutukseen.

3) Työnteon on oltava kaikilla tulotasoilla ja kaikissa elämäntilanteissa tekijälleen kannustavaa ja palkitsevaa.

4) Työn ja pääoman verotuksen liian suuri epäsuhta on korjattava.

5) Verotuksella on oltava laaja oikeutus kansalaisten mielissä.

Verotuksen oikeudenmukaisuus ja reiluus mitataan siinä, mitä kansalaiset kokevat saavansa itselleen ja muille vastineeksi maksetuista veroista. Suomalaisten on koettava, että heitä kohdellaan reilusti ja tasa-arvoisesti.

Verotuksen tuplahaaste

Verojärjestelmämme kohtaa tuplahaasteen, kun hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on lähivuosina yhä harvempien harteilla suhteessa huollettaviin. Samalla työnteon tulisi olla kannustavaa kaikilla tulotasoilla, jotta työikäisistä ja työkykyisistä mahdollisimman moni työllistyisi. Vain näin hyvinvoinnin rahoitus voidaan turvata.

Lisähaastetta kokonaisuuteen tuo se, että pääomaverotuksen on oltava jatkossakin kansainvälisesti kilpailukykyinen. Vain se takaa meille Suomeen tarpeeksi pääomia, joita yleensä voidaan verottaa. Yrittäjäriskin ottamisesta on saatava palkkionsa myös jatkossa. Riskittömän palkkatulon muuntamisesta pääomatuloiksi ei tätä samaa palkintoa tule saada.

Hallitus asettaa korkean tason asiantuntijatyöryhmän miettimään koko suomalaisen verojärjestelmän kokonaisuutta uudelleen. Tavoitteena on tehdä esitys siitä, millainen verojärjestelmä olisi paras suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa, jos järjestelmän saisi rakentaa nyt uudestaan puhtaalta pöydältä.

Työryhmän pohtimia kysymyksiä ovat muun muassa: Mitä verotetaan ja kuinka paljon? Mikä on työn ja pääoman verotuksen välinen suhde? Mikä on kulutuksen ja työn verotuksen välinen suhde?

Tavoitteena on saada työryhmältä esityksiä suomalaisen verojärjestelmän kehittämiseksi. Päätavoitteena on saada vuoden 2010 loppuun mennessä esitys uudeksi suomalaiseksi verojärjestelmäksi. Puolueet voivat ottaa esitykseen kantaa eduskuntavaaleissa ja esitys olisi tarvittaessa seuraavien hallitusohjelmaneuvotteluiden pohjana. Työryhmän työ ei vaikuta hallitusohjelmassa tälle hallituskaudelle sovittuihin ja jo aikataulutettuihin uudistuksiin.

Tavanomaisten työtulojen muuntamiseen pääomatuloiksi puututaan jo aiemmin. Valtiovarainministeriössä tutkitaan mahdollisuutta tällaisen lakimuutokseen. Tarkoituksena on saada nyt esimerkiksi lääkäriyhtiöiden kohdalla nähty epätoivottu kehitys loppumaan. Kestävämpiä ratkaisuja perusongelmaan eri tulomuotojen isoista veroeroista odotamme saavamme perustettavasta työryhmästä. Reilua ei ole sekään, että joillakin tulotasoilla lisäansioista viedään veroina yli puolet.

Keskustelu on ollut lupaavaa

Olen ollut tyytyväinen siihen vastaanottoon, jonka esitykseni kokonaisuudistuksen tarpeesta on saanut. Verojärjestelmämme ongelmat on tunnustettu laajalti poliittisessa kentässä. Yhdessä tunnustetaan, että jotakin on tehtävä. SDP:n väite siitä, että puhuisin yhtä ja tekisin toista, on kuitenkin väärä. Tällä vaalikaudella mennään uudistuksissa vain vielä nykyisen verojärjestelmän pohjalta ja siten samoilla eväillä kuin edellisilläkin vaalikausilla. Suunta on kuitenkin oikea.

Eläkeläisten tuloverotusta kevennettiin tämän vuoden alusta noin 200 miljoonalla eurolla. Tuloverotukseen tehtiin tälle vuodelle 330 miljoonan euron taulukkotarkistukset. Näiden kevennysten ansiosta tänä vuonna keskimääräisen, noin viiden prosentin palkankorotuksen saaneella verotus ei kiristy tulojen kasvusta huolimatta.

Keskimääräistä pienemmät palkankorotukset saaneilla tuloverotus kevenee tänä vuonna. Vaalikauden aikana on sovittu vähintään 1,1 miljardin euron aidoista kevennyksistä tuloveroon. Näitä ryhdytään toteuttamaan heti ensi vuoden alusta.

Kulutusveroja on kiristetty haittojen mukaan. Alkoholiverotusta kiristettiin alkoholihaittojen hillitsemiseksi 40 miljoonalla eurolla. Ympäristö- ja energiaveroja nostettiin 300 miljoonalla eurolla. Erinomaisena esimerkkinä ympäristöajattelun ajamisesta verotukseen oli autoveron uudistus.

Paljon hiilidioksidipäästöjä tuottavien autojen verotus kiristyi. Vähäpäästöisten autojen verotus taas keveni huomattavasti. Vaikutukset näkyvät jo nyt. Alkuvuodesta myytyjen uusien autojen keskipäästöt ovat tippuneet kymmenellä prosentilla verrattuna viime vuoteen.

Perintöveron uudistus ei oikeastaan kuulu tähän tulo- pääoma- ja kulutusverojen kokonaisuuteen. Sen tuotto on kokonaisuudessaan pieni suhteessa näihin. Siinä keskityttiin pienten perintöjen vapauttamiseen verosta sekä helpottamaan rutkasti leskien ja alaikäisten lasten asemaa. Vasemmiston kouhkaus yritysten sukupolvenvaihdosten edistämisestä on ollut täysin suhteetonta. Sukupolvenvaihdosten täsmähuojennuksen laskennallinen hinta on vuositasolla ainoastaan 8 miljoonaa euroa. Tällä turvataan muun muassa työpaikkojen säilymistä omistajanvaihdoksen yhteydessä.

Muiden puolueiden kuin SDP:n kommentit ovat olleet positiivisempia järjestelmän kokonaisuudistuksen suhteen. Oppositiosta on tietysti myös väitetty, että Kokoomus ja Katainen ovat tulleet ”heidän linjoilleen”. Kokoomus on kuulemma perinteisesti taistellut pääomaveron pitämiseksi mahdollisimman alhaalla. Nämä kommentit kertovat enemmän esittäjiensä ennakkoluuloista Kokoomusta kohtaan kuin Kokoomuksen kannoista.

On totta, että olemme aina huolehtineet, että myös pääomat ja yritykset säilyvät Suomessa. Ilman niitä ei ole juuri työtäkään. Verotus on kuitenkin Kokoomukselle ensisijaisesti väline, jolla kerätään tarvittavat varat hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. Tämä on tehtävä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella, työmarkkinoita häiritsemättömällä sekä järkevään ympäristökäyttäytymiseen kannustavalla tavalla.

Kohta jo neljättä vaalikautta käytössä ollut pelkkien maltillisten tuloveron kevennysten tie alkaa olla käyty loppuun. Jatkossa on mietittävä koko verojärjestelmä uusiksi. En ole halunnut naulata Kokoomuksen puolesta mitään teesejä kiinni ennen kuin työryhmää on edes nimetty.

Toivon muidenkin suhtautuvan keskusteluun samalla avoimuudella. Olen luottavainen, että käydyn keskustelun pohjalta asetettu työryhmä voi tuoda hyvän esityksen tai esityksiä verojärjestelmämme kokonaisuudistukseksi ensi vaalikaudelle.

Nettivieraat: Uusimmat

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme