Mainos
Mainos

Jyrki Katainen

Nettivieras

Ympäristöystävällisempään liikenteeseen

Kokoomuksen puheenjohtajan Jyrki Kataisen mielestä Suomen tulee olla edelläkävijä tulevaisuuden energia- ja ympäristöpolitiikassa. Suomen tulisi uudistaa ajoneuvojen verotus sekä tukea voimakkaasti omia ratkaisujamme liikenteen biopolttoaineissa.

Tieliikenteen kasvu maailmanlaajuisesti on voimakkaasti kasvava ympäristöhaitta. Kasvihuonekaasujen ja hiukkaspäästöjen reilu vähentäminen on tarpeen. Parhaat keinot tähän ovat fossiilisia polttoaineita korvaavien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä uusien ja ympäristöystävällisempien autojen käyttöönotto ja suosiminen.

Myös Suomessa tieliikenteenpäästöjen vähentäminen on tarpeen. Tieliikenteen päästöjen vähentämisellä voimme osaltaan vaikuttaa Kioton ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Siirtyminen pois öljypohjaisista polttoaineista on tärkeää jo ilmaston kannalta, mutta öljyvarannot myös ehtyvät kulutuksen yhä kasvaessa.

Energia- ja ympäristöteknologia tulevat olemaan jatkossa vielä nykyistäkin tärkeämmässä osassa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Varsinkin biopolttoaineiden kehittäminen tieliikenteen tarpeisiin on tulevaisuudessa voimakkaasti kasvava ala. Omalla alallaan kehityksen kärkimaana Suomella olisi valtava vientipotentiaali.

Suomi on tällä hetkellä jäljessä liikenteen biopolttoaineiden käytössä Euroopasta ja muusta maailmasta. EU:n biopolttoainedirektiivin mukaan vuoden 2010 loppuun mennessä liikenteessä kulutetusta energiasta 5,75 prosenttia tulisi tuottaa biopolttoaineilla tai muilla uusiutuvilla energialähteillä. Jo nyt tieliikenteen polttonesteistä kaksi prosenttia pitäisi olla ympäristöystävällistä biodieseliä, bioetanolia tai biokaasua. Suomi ei ole lähelläkään tätä tavoitetta. Nyt hallituksen piirissä suunnitellaan toimenpiteitä, joilla päästäisiin 3% osuuteen vuoteen 2010 mennessä. Tämä saavutettaisiin velvoittamalla polttoaineyhtiöt sekoittamaan tuo 3% etanolia tai muita biopolttoaineita nykyisten polttoaineiden sekaan.

Sekoittamalla etanolia polttoaineisiin pääsemme tavoitteisiin lyhyellä aikavälillä yksinkertaisimmalla tavalla. Mutta se ei riitä. Vaikka tuottaisimme osan etanolista itse, joutuisimme tulevaisuudessakin tuomaan valtaosan ulkomailta. Suomen on kuljettava etujoukoissa liikenteen biopolttoaineiden kehittämisessä. Se onnistuu vain panostuksilla teknologian kehittämiseen sellaisissa ratkaisuissa, jotka ovat meille luontevia ja joita ei ole vielä laajalti käytössä. Ratkaisujen on oltava sellaisia, joilla saadaan pitkällä tähtäimellä paras päästövähenemä koko valmistusprosessi huomioon ottaen. Esimerkiksi viljaetanolin kohdalla vähenemä on olematon. Parhaat ratkaisut eivät ole välttämättä lyhyellä tähtäimellä edullisin ratkaisu. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen on varattava riittävästi rahoitusta, jotta pystymme kehittämään uusia innovaatioita.

Päästövähenemältään erinomainen ja varsinkin Suomen oloissa raaka-aineen saannin kannalta luonteva ratkaisu on puupohjaisten synteesikaasujen kehittäminen. Tämä vaihtoehto olisi jo keskipitkällä aikavälillä myös edullisin. Etuna puupohjaisten synteesikaasujen kehittämisessä olisi mahdollisuus olla maailman kärkimaa biopolttoaineiden kehityksessä yhdessä meille luontevassa ratkaisussa. Tämä voisi olla myös vastaus metsäteollisuutemme ongelmiin ja metsiemme hyödyntämiseen tulevaisuudessa uudella tavalla. Myös turpeen käyttöä biopolttoaineen raaka-aineena olisi tutkittava. Vaikka turvetta ei ole toistaiseksi laskettu uusiutuvaksi energianlähteeksi sen hitaan uusiutumisen myötä, ovat uusimmat tutkimukset osoittaneet myös muuta.

Henkilöautojen verotusta on uudistettava

Henkilöautot ovat Suomessa keskimäärin vanhoja, turvattomia ja runsaspäästöisiä. Mielestäni suomalaisten pitäisi ajaa turvallisemmilla ja ympäristöystävällisemmillä autoilla. Voimme vaikuttaa tavoitteen toteutumiseksi muuttamalla henkilöautojen verotusta. EU:n komissio ehdotti viime vuonna henkilöautojen verotuksen kehittämistä EU:ssa. Sen mukaan uusien autojen verotuksessa pitäisi asteittain luopua auton hankinnan verotuksesta. Hankinnan verotuksen sijaan olisi siirryttävä auton käytön verotukseen. Siinä keskeinen lähtökohta olisi auton hiilidioksidipäästöt.

Henkilöautojen verotus tulee uudistaa Suomessa kokonaisuudessaan EU:n esittämään suuntaan kannustamaan ympäristöystävällisiin ja vähäpäästöisiin valintoihin. Uuden auton hankinnan yhteydessä perittävää autoveroa tulee laskea selvästi tai poistaa kokonaan ja verotuksen painopiste siirretään auton käytöstä vuosittain perittävään ajoneuvoveroon. Vuotuinen ajoneuvovero, eli nk. käyttömaksu, porrastetaan polttoaineen kulutuksen ja päästöjen perusteella.Ajoneuvoveroa nostetaan siten, että verotulot pysyvät kokonaisuudessaan samana. Näin uudistamme ajoneuvokantamme ympäristöystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi menettämättä silti verotuloja. Verouudistus koskisi vain uusia autoja.

Myös muissa tieliikenteeseen liittyvissä veroissa tulee ottaa ympäristönäkökohdat huomioon. Siirtyminen bensiinimoottoreista huomattavasti ympäristöystävällisempiin dieselmoottoreihin sisältää huomattavan päästöjen vähentämispotentiaalin. Dieselmoottorit tuottavat vähemmän hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä sekä kuluttavat vähemmän polttoainetta. Dieselajoneuvojen ylimääräinen dieselvero onkin jäänne historiasta, joka estää autokannan muuttumista ympäristöystävällisemmäksi. Ajoneuvojen dieselverosta luopuminen nostaisi niiden osuutta uusista ajoneuvoista.

Joukkoliikenteen kehityttäminen on osa tätä kokonaisuutta. Hyvä ja toimiva joukkoliikenne vähentävät yksityisautoilun tarvetta. Biopolttoaineiden ja ympäristöystävällisempien liikenneratkaisujen tulee olla myös joukkoliikenteemme kehittämisen osana. Suomen tavoitteena tulisi olla, että meillä on EU:n ympäristöystävällisin joukkoliikenne.

Ympäristöpolitiikka ei ole puhetta ja hyviä aikomuksia. Päämäärätietoiset teot ovat parasta ympäristöpolitiikkaa. Tieliikenteen osalta tarvitaan selkeitä linjanvetoja koko tieliikenteen verotukseen. On myös tehtävä selkeät kansalliset valinnat tieliikenteen biopolttoaineiden tulevaisuudesta sekä tarvittavista tutkimuspanostuksista.

Jyrki Katainen, Kokoomuksen puheenjohtaja

Nettivieraat: Uusimmat

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme