Mainos
Mainos

Analyysi tuomiosta: Syyttäjien tyrmäysvoitto - Aarnion selitykset eivät menneet läpi

Helsingin käräjäoikeuden Aarnio-päätös vaikuttaa hyvin perustellulta, johdonmukaiselta ja selkeältä, arvioi MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Jarkko Sipilä lukemiensa osien perusteella.

Sipilä käy tässä jutussa läpi seikkoja, joita käräjäoikeus nosti esiin.

Helsingin käräjäoikeuden päätöksessä on kaikkiaan noin 1800 sivua. Siitä tuhat sivua on varsinaista päätöstä ja 800 sivulla on selostettu tarkemmin salissa kuultujen kertomuksia.

Juttua puitiin osin suljetuin ovin, mutta oikeus selostaa niitäkin keskeisiltä osin tuomiossaan.

Oikeus on rakentanut päätöksen niin, että se käy jutun keskeisiä kiistakysymyksiä ensin läpi. Näitä ovat erityisesti Pasilan miehen puhelimet, Aarnion varallisuus, rahalöytö ja parin kanssasyytetyn kuulustelukertomukset. Sen jälkeen eri rikokset käydään yksittäin läpi.

Kaikkein keskeisin asia oli oikeuden mukaan Pasilan miehen puhelimet.

Puhelimet

Syyttäjien mukaan Aarnio johti huumekauppaa Pasilan miehen puhelimilla, mutta Aarnion puolustuksen mukaan ne olivat tietolähdepuhelimia.

Niitä puitiin oikeudessa kymmeniä päiviä ja oikeus selostaa niitä päätöksessä noin 250 sivun verran.

Oikeus katsoi, että Aarnion selityksissä oli ristiriitoja. Esimerkiksi huumepoliisitodistajat olivat kertoneet, ettei yhteydenpito tiettyihin tietolähteisiin ollut erityisen tiivistä ja säännöllista ympäri vuoden. Televalvontatietojen mukaan tekstiviestejä oli paljon ja yhteydenpito tapahtui 70 prosenttisesti työajan ulkopuolella.

Oikeus katsoi, että paikannustiedoissa oli joitain puutteita, mutta niitä ei pidetty merkittävinä.

- Näyttö osoittaa selkeästi, että Aarnio on liikkunut samoihin aikoihin samoilla alueilla kuin syytteessä tarkoitetut puhelimet, oikeus totesi.

- Ensinnäkin teleliikenteen neljä taukoa ajoittuvat täsmälleen Aarnion ulkomaanmatkojen kanssa samaan aikaan, mikä on hyvin luotettava ja selkeä näyttö puhelimien haltijasta, oikeus lausui.

Käräjäoikeus arvioi, että erittäin suuri osa näytöstä osoittaa hyvin selvästi ja osin yksiselitteisesti sen, että puhelimet ovat olleet Aarnion käytössä.

Aarnio oli tynnyrijutun Pasilan mies.

Varallisuus

Syyttäjien mukaan Aarniolla oli selvittämätöntä verovalvonnan ulkopuolista käteistä rahaa käytössään 2005-2013 kaikkiaan 528941 euroa. Syyttäjien mukaan ne olivat peräisin huumekaupasta.

Aarnio selitti varallisuuttaan sillä, että hän oli saanut vuonna 2002 kuolevalta liikemieheltä 447000 euroa.

Käräjäoikeus ei Aarnion kertomukseen uskonut. Yhtenä kohtana oikeus viittasi siihen, ettei Aarnio salissa osannut kertoa liikemiehen ulkonäöstä mitään, kun häneltä siitä kysyttiin.

Käräjäoikeus löysi kertomuksesta muitakin aukkoja. Aarnio oli sanonut virolaisen kuriirin tuoneen hänelle rahat kaupunginteatterille.

- Käräjäoikeuden käsityksen mukaan Aarnion kertomus virolaisesta kuriirista on keksitty.

- Kertomuksen syynä on se, että Aarnio ei ole voinut kertoa käyneensä itse sairaalassa hakemassa rahat, kun siellä kävijät oli voitu merkitä muistiin eikä hän ole tiennyt riittävästi Tammisen oloista ja olosuhteista sairaalassa, oikeus lausui.

Aarnion selitys varoistaan ei ollut uskottava. 

Rahakätkö

Toukokuussa 2014 krp:n tutkijat löysivät 64800 euroa Aarnion Porvoon talon pengerrykseen piilotettuna. Syyttäjien mukaan se oli huumerahaa.

Aarnio väitti kätköä lavastetuksi, kun sitä ei ollut ensimmäisellä etsinnällä marraskuussa 2013 löydetty.

Oikeudessa krp:n mies kertoi, että rahaa oli varsinaisesti ryhdytty etsimään vasta tuolloin keväällä, kun Aarnion runsas käteisen käyttö oli paljastunut. Toinen todistaja kertoi, että hän oli muistanut Aarnion alaiselleen heti kiinnioton jälkeen mainitseman kuorikatteen levittämisen tärkeyden vasta talvella.

Rahat oli myös pakattu niin, että rahakoirat eivät niitä haistaneet.

- Käräjäoikeus katsoo, että nämä seikat selittävät sen, minkä vuoksi kätkö on löydetty vasta toukokuussa 2014 eli maiden sulamisen jälkeen. Sen vuoksi kätkön löytymisen ajankohta ei käräjäoikeuden mielestä viittaa siihen, että kätkö olisi tehty vasta ensimmäisen kotietsinnän jälkeen.

Oikeus arveli, että Aarnio oli piilottanut rahat pidätystä edeltäneenä viikonloppuna, kun hän oli ollut kertomansa mukaan istuttamassa kasveja.

Oikeus huomautti, että kätkö oli rakennettu kiinteistöllä olleista tarveaineista. Lavastaja ei todennäköisesti olisi tiennyt, että kätköä varten tarvittava materiaali on ollut tontilla vaan hän olisi tuonut materiaalin mukanaan.

- Ulkopuolisen tekijän ei olisi myöskään kannattanut laatia kätköä niin taitavasti kuin se nyt on tehty eli sellaiseksi, että se on ollut vaikeasti löydettävissä, sillä tarkoituksenahan olisi nimenomaan ollut kätkön löytyminen ja Aarnion mustamaalaus.

Rahamäärän suuruus tuki oletusta siitä, että kyse oli rikollisesta rahasta. Oikeus katsoi, ettei sillä ollut merkitystä, ettei seteleissä ollut Aarnion sormenjälkiä tai dnata.

- Aarnio on piilottanut rahat maahan todennäköisesti siinä vaiheessa, kun hän on alkanut pitää mahdollisena, että hän tulee pidätetyksi, käräjäoikeus totesi.

Varallisuus ja rahakätkö viittasivat vahvasti siihen, että Aarnio on ollut osallisena törkeissä huumerikoksissa.

Kuulustelut

Oikeus pohti päätöksessään myös ns. Malmin naisen Mari Romanon ja ex-jengipomo Keijo Vilhusen (kuva) esitutkintakertomusten luotettavuutta.

Molemmat olivat kuulusteluissa yhdistäneet Aarnion huumeisiin, mutta oikeussalissa kiistivät puheensa.

Malmin nainen oli saanut krp:ltä rahaa ja muun muassa skootterin.

- Romano ei kuitenkaan ole väittänyt, että hän olisi esitutkinnassa kertonut asioita tietyllä tavalla, koska oli saanut rahaa tai jotta saisi lisää rahaa, oikeus totesi.

Oikeus katsoi, ettei asiassa ole viitteitä siitä, että Romanon krp:n tutkijalta saama taloudellinen apu ja etuisuudet olisivat heikentäneet Romanon esitutkintakertomuksen luotettavuutta.

- Käräjäoikeus arvioi, etteivät Romanon väitteet siitä, että hän olisi tahallaan kertonut esitutkintakertomukseen asioita, jotka eivät pidä paikkaansa, ole uskottavia

Vilhunen oli puolestaan kuulustelussa muun muassa kertonut, että Aarnio oli pyytänyt järjestämään vastaanottajan jollekin lähetykselle ja myös ”puhdasta autoa” vantaalaiselle hotellille.  Oikeudessa Vilhunen kiisti nämä.

Oikeus piti kuulustelukertomuksia luotettavana todeten muun muassa näin: - Käräjäoikeus ei pidä uskottavana Vilhusen väitteitä koskien sitä, että hän olisi kertonut esitutkinnassa tietyllä tavalla, koska poliisi olisi luvannut sen vaikuttavan hänen oman asiansa tai hänen sisarensa asian syyteharkintaan.

Näitä kuulustelukertomuksia voitiin siis käyttää näyttönä.

Krp ja huumepoliisin riidat

Tämä osa liittyi siihen, että Aarnio väitti krp:n olleen esteellinen tutkimaan juttua.

Oikeus totesi todistajina kuultujen poliisien kertomusten perusteella, että ”ainakin osa Helsingin huumerikostutkijoista on kokenut RHU:n sekä KRP:n JR- ja huumerikostutkinnan välit vaikeiksi ja tulehtuneiksi.”

Käräjäoikeus ei katsonut tästä huolimatta tutkijoita puolueellisiksi.

- Aarnion väitteillä KRP:n ja RHU:n tulehtuneista väleistä ole juurikaan merkitystä asian arvioinnin kannalta, oikeus lausui.

Oikeus ei myöskään pitänyt tutkinnanjohtajana toiminutta syyttäjä Jukka Haavistoa puolueellisena, vaikka hän oli ollut syyttäjänä viime vuosikymmenen huumepoliisin virkarikosjutussa. Oikeus katsoi Haaviston hoitaneen virkaansa.

Tynnyrit

Näiden jälkeen käräjäoikeus käy läpi tapahtumat tynnyreittäin. Pohjalla on se johtopäätös, että Pasilan miehen puhelimet olivat Aarniolla.

Otetaan esimerkiksi loppuvuodesta 2011 tullut tynnyri, johon liittyviä tapahtumia puidaan muutamia kymmeniä sivuja.

Käräjäoikeus katsoi Aarnion ja tuntemattomaksi jääneen Hollannin kontaktin viestineen lukuisia kertoja puhelimilla lokakuussa 2011.

Aarnio oli ollut yhteyksissä myös alunperin tynnyrijutussa jo tuomittuun Raine Sievälään. Puhelintietojen perusteella Aarnio ja Sievälä myös tapasivat.

Oikeus katsoi, että yhteydenpito sopi ajallisesti tynnyrin lähettämiseen Suomeen 26. lokakuuta.

Tynnyri toimitettiin Haagaan. Vastaanottajayritys oli tekaistu, mutta osoite todellinen. Yhteystiedoksi oli ilmoitettu prepaid-numero, joka oli ostettu Itäkeskuksesta. Oikeus katsoi puhelimen olleen Sievälällä.

Aarnio ja Sievälä puolestaan paikantuivat saapumispäivänä molemmat lähekkäisiin tukiasemiin Haagassa, mikä oikeuden mukaan viittasi heidän tapaamiseensa.

- Käräjäoikeus ei pidä sattumana sitä, että Aarnio on paikantunut hyvin lähellä tynnyrin toimituspaikkaa hyvin lähellä sen toimitusaikaa. Tämä viittaa osaltaan siihen, että Aarnio on liittynyt Haagan tynnyrin maahantuonnin järjestämiseen, oikeus totesi.

- Ainoaksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi jää, että Aarnio on syytteessä kerrotuin tavoin järjestänyt Helsinkiin 1.11.2011 saapuneen, noin 100 kg hasista sisältäneen tynnyrin Suomeen.

Kaikkiaan Aarnio tuomittiin viidestä tynnyristä 2011-12 sekä yhdestä vuonna 2010 tuodusta 7,5 hasiskilon erästä.

Lisäksi hän sai tuomion muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä ja törkeästä todistusaineiston väärentämisestä, kun hän yritti sotkea keskusrikospoliisin tekemää alkuperäistä tynnyritutkintaa.

Kaikkiaan muita rikoksia oli toistakymmentä.

10 vuotta lisää

Oikeus perustelee suhteellisen laajasti myös Aarniolle langetun rangaistuksen mittaamista. Oikeus piti rikoksia poikkeuksellisen vakavina ja vahingollisina.

- Aarnion toiminta on ollut suunnitelmallista ja pitkäkestoista. Aarnio on häikäilemättömällä tavalla käyttänyt hyväkseen asemaansa poliisina peittääkseen rikoksensa.

Oikeus katsoi oikeudenmukaiseksi rangaistukseksi 13 vuotta vankeutta. Hovioikeus oli kuitenkin jo langettanut Aarniolle Trevoc-haarasta kolme vuotta vankeutta. Näin käräjäoikeus päätyi huumejutussa 10 vuoden tuomioon.

Tämä huumeista kymmenen vuotta ei kuitenkaan sisällä Trevoc-tuomiota, vaan se lasketaan erikseen. Näin kokonaistuomio on 13 vuotta vankeutta.

Tämän ajatuksen takana oli se, että huume- ja Trevoc-haarat olivat alunperin samaa juttua, jotka vain prosessisyistä erotettiin toisistaan. Jos ne olisi käsitelty yhdessä, niin rikoksista olisi voitu tuomita korkeintaan 13 vuotta vankeutta.

Kuinka pitkään Aarnio on vankilassa - siis jos tuomiot eivät ylemmissä asteissa muutu?

Ensikertalainen istuu tuomiosta puolet eli Aarniolle jää 6,5 vuotta. Kun hän on ollut tutkintavankina kaksi vuotta, niin se aika vähennetään. Näin jäljelle jää 4,5 vuotta.

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme